Wat is FidoCadJ?
FidoCadJ is een eenvoudig te gebruiken grafische editor met een bibliotheek van elektrische symbolen en voetafdrukken (traditioneel en SMD). Het is een flexibele en effectieve kleine EDA tool voor hobbyisten.

FidoCadJ slaat zijn tekeningen op in een compact tekstformaat, praktisch voor het kopiëren en plakken in nieuwsgroepen en forums. Hierdoor is FidoCad(J) een succes geworden op de Usenet en in tal van gemeenschappen. FidoCadJ kan tekeningen in verschillende grafische formaten (PDF, EPS, SVG, PNG, JPG) exporteren. CadSoft Eagle gebruikers zullen de FidoCadJLIB.lbr bibliotheek waarderen. Hiermee kunnen schema's met daarin de meest voorkomende symbolen via een script gecreëerd door FidoCadJ geïmporteerd worden. LaTeX gebruikers zullen blij zijn met de mogelijkheid van het opnemen van circuits in de documenten via het PGF/TikZ export. FidoCadJ is met ingang van versie 0.24.1 ook Nederlandstalig.

FidoCadJ op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van FidoCadJ
FidoCadJ versie 0.24.4 en hoger kunnen alleen werken met Java 1.7 aka Java 7 of hoger. De laatst bruikbare versie voor Java 1.6 is versie 0.24.3. Er is een Engelstalige handleiding beschikbaar.

Het te gebruiken cmd bestand
FidoCadJ werkt goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een fidocadj.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
[drive: FidoCad]
cd [drive: FidoCad]\Fidocad
java -jar fidocadj.jar 2>fidocadj-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor FidoCadJ zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: FidoCad] = station met FidoCadJ
moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam FidoCadJ.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de FidoCadJ map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Maak een map(directory) "FidoCad" of "FidoCadJ". Kopieer het bestand fidocadj.jar naar deze nieuwe map(directory). Maak een nieuw programma object. Voer pad en de bestandsnaam: "[station: FidoCadJ]\FidoCad\fidocadj.cmd" in. In het tabblad "Sessie" de keuzen "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij Naam "FidoCadJ" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • De opgave "2>fidocadj-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "fidocadj-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en OS/2 FidoCadJ icoontje: FidoCadJ-eCS.zip.

revisie 28 januari 2018