Wat is DKSWordArt?
DKSWordArt is een bibliotheek volledig ontwikkeld in Java om originele en aanpasbare titels te maken. Je hebt de mogelijkheid om tekst, lettertype, rand, textuur en schaduw te veranderen en daarbij de tekst te vervormen. Het programma is in het Frans geschreven, maar is eenvoudig te begrijpen.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


DKSWordArt op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van DKSWordArt
Download dkswordart_executable_1_1_0.jar. Maak een map(directory) met de naam "dkswordart". Kopieer het jar bestand naar deze nieuwe map(directory) "dkswordart". Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
DKSWordArt werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een dkswordart.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET CLASSPATH= 
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: dkswordart]
cd [station: dkswordart]\dkswordart
java -Duser.home=[station: dkswordart]\dkswordart -jar dkswordart_executable_1_1_0.jar 2>dkswordart-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor DKSWordArt met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: dkswordart] = station met DKSWordArt

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "dkswordart.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "dkswordart" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.


DKSWordArt op een eComStation machine met Open JDK


Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: dkswordart]\dkswordart\dkswordart.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "DKSWordArt" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: dkswordart]\dkswordart" wordt ervoor gezorgd dat DKSWordArt alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>dkswordart-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "dkswordart-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft niet leeg, het bevat de opmerking; "Could not load mediaLib accelerator wrapper classes. Continuing in pure Java mode."

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 DKSWordArt icoontje: dkswordart-ecs.zip.

revision September 3, 2016