JSoko
JSoko is een Java-programma voor het spelen van het spel Sokoban. Enkele kenmerken zijn het pad vinden, automatisch duwen, automatisch oplossen, ongedaan maken/opnieuw, impasse detectie en meer. Sokoban is een klassieke puzzelspel uitgevonden in Japan. Het originele spel van Sokoban werd geschreven door Hiroyuki Imabayashi. Vandaag is Sokoban een van de meest populaire gedachte en logica spellen. De naam komt uit Japan en betekent "magazijnmeester". Zo simpel als die naam is, zo is het idee van dit spel: Een niveau is een magazijn waar de dozen willekeurig lijken geplaatst. Je helpt de magazijnmeester om de dozen door het doolhof van het magazijn te duwen, tot uiteindelijk alle dozen op de gemarkeerde plaatsen staan. De enige beperkingen is dat de magazijnmeester alleen een doos kan duwen, nooit trekken, en dat slechts één doos per keer kan worden geduwd.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6
  • Genoeg geheugen


JSoko op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JSoko
Download het bestand JSoko_1.74_no_installer.zip. Maak een map(directory) "jsoko" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Unzip het zip bestand naar de nieuw aangemaakte map(directory). Je kunt de bestanden "Start_JSoko_Linux.sh" en "Start_JSoko_Windows.bat" wissen, ze zijn voor een ander OS systeem. Op mijn systeem had ik geluid met spelen via de muis, maar was er geen geluid met spelen via de toetsen. Ook de verbinding met het internet werd niet gevonden en geeft een foutmelding in het bestand "jsokobugs.txt". Dat is alles! Versie JSoko_1.75_no_installer.zip heeft een hogere versie van Java nodig.

Het gebruikte jsoko.cmd bestand
JSoko werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jsoko.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jsoko]
cd [station: jsoko]\jsoko
java -Duser.home=[station: jsoko]\jsoko -Xmx768m -jar jsoko.jar 2>jsokobugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JSoko met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jsoko] = station met JSoko

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "jsoko.cmd" en kopieer het naar de "jsoko" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jsoko]\jsoko\jsoko.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JSoko" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.


JSoko op een eComStation machine met Open JDK
 
Er zijn meer dan genoeg niveaus! Het gaat van eenvoudig tot zeer moeilijk en van kleine magazijnen tot zeer grote magazijnen als je speelt met dit type schil.
 

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jsoko]\jsoko" wordt ervoor gezorgd dat JSoko alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De specificatie "-Xmx768m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan. Het bestand "Start_JSoko_Linux.sh" specificeert een veel hogere waarde, in de ingebouwde handleiding is het veel minder. Als het programma klaagt bij een te kort aan geheugen.
  • De opgave "2>jsokobugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jsokobugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JSoko icoontje: jsoko-ecs.zip.

revisie 18 december 2016