Java Othello
Java Othello is een Client / Server Othello spelomgeving in Java-taal. Er is geen handleiding, maar op het internet zijn genoeg sites met basis tot expertniveau informatie. Ik heb de netwerkfaciliteiten en de serveropties niet getest.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE version is 1.6


Java Othello op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Java Othello
Download het bestand jothello-r1_bin.zip. Maak een map(directory) "jothello" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Open het zip bestand, je krijgt nu een map(directory) "jothello-r1_bin", ga in deze map(directory) staan en kopieer de twee bestanden naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles! Je kunt natuurlijk ook de map(directory) "jothello-r1_bin" direkt naar je vaste schijf kopiëren, alleen de naam is mij iets te lang.

Het gebruikte jothello.cmd bestand
Java Othello werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jothello.cmd" bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jothello]
cd [station: jothello]\jothello
java -Duser.home=[station: jothello]\jothello -jar jothello.jar 2>jothellobugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Java Othello met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jothello] = station met Java Othello

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "jothello.cmd" en kopieer het naar de "jothello" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jothello]\jothello\jothello.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Java Othello" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jothello]\jothello" wordt ervoor gezorgd dat Java Othello alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jothellobugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jothellobugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Java Othello icoontje: jothello-ecs.zip.

revisie 22 augustus 2016