Jigsaw Puzzle
Jigsaw Puzzle is een traditioneel puzzelspel. Gebruik je eigen foto's en maak elke keer unieke puzzels. Een Java-implementatie met geluid en de mogelijkheid van opslaan/laden. Je kunt foto's gebruiken met de extensie ".jpg" en ".gif". Het programma had geen probleem om mijn foto's uit de DSLR camera te lezen, met de grootste puzzelstukjes (60 pixel instelling) eindigde het in meer dan 3300 stukjes! Met de kleinste puzzelstukjes instelling (20 pixel instelling) eindigde het in meer dan 30.000 puzzelstukjes, maar toen had ik een probleem met de Java Heap! Het programma kan ook de puzzelstukjes draaien om het moeilijk te maken. Ik had er veel plezier mee en moest mijn eerste poging omlaag schalen om een afbeedling voor deze pagina te maken.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6
  • Met grote foto's heb je veel geheugen nodig, hoeveel is afhankelijk van de foto
  • Een groot scherm met veel pixels


Jigsaw Puzzle op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Jigsaw Puzzle
Download het bestand jigsawpuzzle.zip. Maak een map(directory) "jigsaw" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Unzip het zip bestand naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles! Het is nog een beta versie, dus er kunnen problemen zijn, alleen ik heb geen problemen gezien, het foutenbestand blijft leeg.

Het gebruikte jigsaw.cmd bestand
Jigsaw Puzzle werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jigsaw.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jigsaw]
cd [station: jigsaw]\jigsaw
java -Duser.home=[station: jigsaw]\jigsaw -Xmx640m -jar jigsawpuzzle.jar 2>jigsawbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Jigsaw Puzzle met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jigsaw] = station met Jigsaw Puzzle

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "jigsaw.cmd" en kopieer het naar de "jigsaw" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jigsaw]\jigsaw\jigsaw.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Jigsaw Puzzle" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jigsaw]\jigsaw" wordt ervoor gezorgd dat Jigsaw Puzzle alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • Met grote foto's heb je een specificatie zoals "-Xmx640m" nodig, een waarde die proefondervindelijk is gevonden. Met deze instelling kon ik een foto met een afmeting van 4032x3024 pixels laden en er een puzzel met 60 pixel puzzelstukjes van maken. De volgend hogere instelling van 50 pixel puzzelstukjes heeft meer geheugen of Java heap ruimte nodig. Het programma eindigt vriendelijk, je kunt op de normale manier sluiten, het geheugen in het opdracht bestand aanpassen en helemaal opnieuw beginnen. Dan nog een waarschuwing, je raakt verdwaalt in het "woud van puzzelstukjes". Afbeeldingen met een afmeting van 800x600 pixels hebben geen geheugen instelling nodig en geven 1.200 puzzelstukjes met een 20 pixel instelling!
  • De toevoeging "2>jigsawbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jigsawbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Jigsaw Puzzle icoontje: jigsawpuzzle-ecs.zip.

revisie 21 augustus 2016