Minesweeper
Minesweeper is een Minesweeper kloon geschreven in Java. Er zijn drie niveaus; beginner, intermediate en expert. Het verschil is een groter raster en aantal mijnen; 10x10 met 10 mijnen, 16x16 met 40 mijnen en 22x22 met 80 mijnen. Je kunt het geluid in- of uitschakelen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


Minesweeper op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Minesweeper
Download het bestand Minesweeper4java.jar. Maak een map(directory) "minesweeper" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Kopieer het jar bestand naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het gebruikte minesweeper.cmd bestand
Minesweeper werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "minesweeper.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: minesweeper]
cd [station: minesweeper]\minesweeper
java -Duser.home=[station: minesweeper]\minesweeper -jar Minesweeper4java.jar 2>minesweeperbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Minesweeper met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: minesweeper] = station met Minesweeper

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "minesweeper.cmd" en kopieer het naar de "minesweeper" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: minesweeper]\minesweeper\minesweeper.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Minesweeper" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: minesweeper]\minesweeper" wordt ervoor gezorgd dat Minesweeper alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>minesweeperbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "minesweeperbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Minesweeper icoontje: minesweeper-ecs.zip.

revisie 21 augustus 2016