Wat is jWorkSheet?
jWorkSheet is een open source persoonlijke desktop tijd registratie programma voor projecten, de gegevens worden gepresenteerd in een spreadsheet-achtig formaat. Het programma biedt een aantal voltooide werkblad rapporten, maar je kunt je eigen rapporten in XSL-formaat maken.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


jWorkSheet op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jWorkSheet
Download jWorkSheetSetup.0.90.zip. Maak een map(directory) met de naam "jworksheet". Unzip het zip bestand naar de map(directory) "jworksheet". Dat is alles! Wis de bestanden "file.jnlp", "JWorkSheet.exe", "JWorkSheet.sh" en "jWorkSheet.vbs", deze zijn gemaakt voor andere OS systemen.

Het gebruikte cmd bestand
jWorkSheet werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jworksheet.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jworksheet]
cd [station: jworksheet]\jworksheet
java -Duser.home=[station: jworksheet]\jworksheet -Xmx180m -Xms32m -jar jWorkSheet.jar 2>jworksheet-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jWorkSheet met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jworksheet] = station met jWorkSheet

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "jworksheet.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jworksheet" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jworksheet]\jworksheet\jworksheet.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jWorkSheet" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jworksheet]\jworksheet" wordt ervoor gezorgd dat jWorkSheet alle benodigde bestanden in de eigen map(directory) opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De "-Xms32m" specificatie geeft de begingrootte van het geheugen aan. De waarde komt uit het bestand "JWorkSheet.sh".
  • De specificatie "-Xmx180m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan. Deze waarde komt ook uit het bestand "JWorkSheet.sh".
  • De opgave "2>jworksheet-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jworksheet-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jWorkSheet icoontje: jworksheet-ecs.zip.

revisie 20 augustus 2016