Classroom Scheduler
De Classroom Scheduler is een programma dat is ontworpen om mensen te helpen die verantwoordelijk zijn voor het plannen van klassen, docenten en klaslokalen op hogescholen en universiteiten. Het is assistent van de gebruiker, wat betekent dat het geen beslissingen over het schema maakt, maar informatie over het schema geeft als deze is aangemaakt en gewijzigd. Het programma houdt informatie bij zoals conflicten en samengevatte informatie.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


Classroom Scheduler op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Classroom Scheduler
Download ClassroomScheduler2-0.jar. Maak een map(directory) "classroom". Kopieer het jar bestand naar deze nieuw aangemaakte map(directory). dat is alles! Het programma heeft een help functie.

Het cs.cmd bestand
Met dit bestand start het programma Classroom Scheduler. Ik heb een "cs.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH= 
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: classroom]
cd [station: classroom]\classroom
java -Duser.home=[station: classroom]\classroom -jar ClassroomScheduler2-0.jar 2>classroom-bugs.txt
Je kunt "javaw" gebruiken, maar dan kun je niet zien wat er gaande is. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Classroom Scheduler met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: classroom] = station met Classroom Scheduler

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "cs.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "classroom" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: classroom]\classroom\cs.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Classroom Scheduler" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: classroom]\classroom" wordt ervoor gezorgd dat Classroom Scheduler alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>classroom-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "classroom-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 icoontje: classroom-ecs.zip.

revisie 20 augustus 2016