Wat is Fred?
Fred is een platform onafhankelijk tijd registratie hulpprogramma. Met Fred kun je heel gemakkelijk inzet (periodes van de werktijd) registreren en bekijken, deze indelen in taken en projecten en uitwisselen (in projectgroepen) met de projectleider. Dit is een van de tijd registratie programma's die volledig in Java is geschreven zonder een OS afhankelijk subprogramma. Het duurt even om te begrijpen hoe het werkt, de handleiding is ook niet eenvoudig te lezen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0


Fred op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Fred
Download fred-v1.4.3-other.zip. Maak een map(irectory) met de naam "fred". Unzip het zip bestand naar de map(directory) "fred". Dat is alles! In het zip bestand zit een handleiding in de Duitse taal. Ik heb geen handleiding in andere taal kunnen vinden. De eerste run kan fouten veroorzaken, omdat het programma bepaalde bestanden niet ziet, ik kreeg een "hs_err_pid xnxx.log" bestand. De tweede run geen fouten.

Het gebruikte cmd bestand
Fred werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "fred.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH= 
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: fred]
cd [station: fred]\fred
java -Duser.home=[station: fred]\fred -DUserMode=Single -jar .\lib\launcher.jar 2>fred-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Fred met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: fred] = station met Fred

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "fred.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "fred" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: fred]\fred\fred.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Fred" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: fred]\fred" wordt ervoor gezorgd dat Fred alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "-DUserMode=Single" komt uit het "readme.en.txt" bestand.
  • De toevoeging "2>fred-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "fred-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Fred icoontje: fred-ecs.zip.

revisie August 19, 2016