Wat is TextEditor++?
TextEditor++ is gratis, open en een erg handige tekst editor voor zowel tekstbestanden, geformatteerde tekstbestanden en afdrukken. Het is geschreven in de Java taal, dus het is beschikbaar voor veel besturings systemen. Sinds versie 1.2.0 is er een hulpmiddel voor conversie naar PDF-formaat.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0


TextEditor++ op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van TextEditor++
Download TextEditor++v1.2.0.jar. Maak een map(directory) met de naam "texteditor". Kopieer het jar bestand naar de nieuwe map(directory) "texteditor". Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
TextEditor++ werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "texteditor.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET CLASSPATH= 
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: texteditor]
cd [station: texteditor]\texteditor
java -Duser.home=[station: texteditor]\texteditor -jar TextEditor++v1.2.0.jar 2>texteditor-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor TextEditor++ met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: texteditor] = station met TextEditor++

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "texteditor.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "texteditor" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: texteditor]\texteditor\texteditor.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "TextEditor++" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: texteditor]\texteditor" wordt ervoor gezorgd dat TextEditor++ alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>texteditor-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "texteditor-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 TextEditor++ icoontje: texteditor-ecs.zip.

revisie 19 augustus 2016