JChessBoard
JChessBoard is een schaakbordspel geschreven in Java dat met een ander schaakbord via een directe TCP/IP-verbinding kan worden verbonden. Er is geen Internet Chess Server nodig om te kunnen spelen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6 (Java versie 1.4.2 is niet compatibel)
  • Bij voorkeur een resolutie van 1024 x 768 of beter.


JChessBoard op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JChessBoard
Download het bestand JChessBoard-1.5.zip. Maak een map(directory) "jchessboard" of iets vergelijkbaars dat aansluit bij de wensen. Open het zip bestand en ga in de map(directory) "JChessBoard-1.5" staan. kopieer dan de gehele inhoud uit deze map(directory) naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het gebruikte chess.cmd bestand
JChessBoard werkt met Open JDK in OS/2-eCS, maar ik heb het netwerkdeel niet getest. Ik heb een "chess.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jchessboard]
cd [station: jchessboard]\jchessboard
java -Duser.home=[station: jchessboard]\jchessboard -jar jchessboard.jar 2>jchessboard-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JChessBoard met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jchessboard] = station met JChessBoard

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "chess.cmd" en kopieer het naar de "jchessboard" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jchessboard]\jchessboard\chess.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JChessBoard" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jchessboard]\jchessboard" wordt ervoor gezorgd dat JChessBoard alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jchessboard-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jchessboard-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JChessBoard icoontje: chess-ecs.zip.

revisie August 18, 2016