Wat is Siet?
Siet staat voor Simple image editing tool, het is een eenvoudig te gebruiken programma voor het vergroten, verkleinen, het bijsnijden of watermerken van foto's. Batch verwerking is ook mogelijk. De huidige versie is nog steeds beta, maar je kan al een watermerk op een zeer eenvoudige manier toevoegen. Siet werkt op elk platform met een Java 1.6 of hoger. Daarom is OS/2 of eComStation met Open JDK ook geen probleem.

Kenmerken zijn een makkelijk te gebruiken interface, batch verwerking, voorbeeld van afbeeldingen in de ondersteunde formaten BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG en WBMP. Het formaat kan worden aangepast met de optie om de exact opgegeven afmeting aan te houden (waarschijnlijk met verlies van beeldmateriaal) of om de oorspronkelijke verhouding aan te houden en dit in te passen in de aangegeven rechthoek. Je kan een watermerk toevoegen en het is eenvoudig om het lettertype, letterhoogte, stijl en kleur van de tekst van het watermerk te wijzigen met inschakelbare anti-aliasing voor het gebruikte font. Je kan tevens de transparantie van het watermerk aanpassen alsmede de positie.

SIET on an eComStation machine with Open JDK


Installeren van SIET
Download Siet-0.1.0-linux.zip . Maak een map(directory) "Siet". Open met een bestandsbeheerder het zip-bestand en open de map Siet-0.1.0. Kopieer de inhoud naar de nieuwe map "Siet". Verwijder de bestanden "SIET.sh" en "icon.png", deze kunnen we niet gebruiken. Maak een nieuw programma object. Voer op pad en de bestandsnaam: "[station: Siet]\Siet\SIET.cmd". In het tabblad "Sessie" "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij Naam "Siet" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
Siet werkt goed samen met Open JDK in OS/2-eCS, maar wees ervan bewust dat met grote foto's het laden langzaam verloopt. Ik heb een SIET.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: SIET]
cd [drive: SIET]\SIET
java -Xmx400m -Duser.home=[drive: SIET]\SIET -jar lib/siet-launcher.jar
Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor SIET zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: SIET] = station met SIET

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam SIET.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de SIET map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Met de opgave "-Duser.home=[drive: SIET]\SIET" wordt ervoor gezorgd dat SIET alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en OS/2 SIET icoontjes: SIET-eCS.zip