Wat is iDiet?
iDiet management software zal mensen helpen om ervoor te kiezen om hun dieet aan te passen en te volgen. Verschillende ondersteund diëten (bijv. Atkins, Summer Fresh, The Zone, Weight Watchers, Body for Life etc) met informatie over ieder van hen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0


iDiet op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van iDiet
Download iDiet-1.0.5.zip. Maak een map(directory) met de naam "idiet". Open het zip bestand en ga in de map(directory) "iDiet-1.0.5" staan. Kopieer alles uit deze map(directory) naar de nieuwe map(directory) "idiet". Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
iDiet werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "idiet.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: idiet]
cd [station: idiet]\idiet
java -Duser.home=[station: idiet]\idiet -Xmx128m -jar idiet.jar 2>idiet-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor iDiet met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: idiet] = station met iDiet

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "idiet.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "idiet" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: idiet]\idiet\idiet.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "iDiet" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: idiet]\idiet" wordt ervoor gezorgd dat iDiet alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De specificatie "-Xmx128m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan. De waarde komt uit het bugs bestand.
  • De toevoeging "2>idiet-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "genj-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 iDiet icoontje en een korte handleiding als pdf: idiet-ecs.zip.

revisie August 16, 2016