Wat is Font Viewer?
Font Viewer is een eenvoudig hulpprogramma geschreven in Java dat laat zien hoe de tekst wordt weergegeven bij het laden van een bepaald lettertype. Er zijn twee schermen, één voor het tonen van eigen tekst met verschillende kleuren voor tekst en achtergrond en één voor het tonen van welke tekens er zijn in het gekozen lettertype. Er zijn meer manieren voor het kiezen van de kleur, op de foto kun je duidelijk Nederlandse tekst zien, het programma maakt dus gebruik van sommige delen van het OS.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0


Font Viewer op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Font Viewer
Download FontViewer_0_6_1_binaries.zip. Maak een map(directory) met de naam "fontviewer". Open het zip bestand en kopieer alles naar de nieuwe map(directory) "fontviewer". Dat is alles!


Font Viewer op een eComStation machine met Open JDK


Het gebruikte cmd bestand
Font Viewer werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "fontviewer.cmd" bstand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: fontviewer]
cd [station: fontviewer]\fontviewer
java -Duser.home=[station: fontviewer]\fontviewer -jar fontviewer.jar 2>fontviewer-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Font Viewer met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: fontviewer] = station met Font Viewer

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "fontviewer.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "fontviewer" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: fontviewer]\fontviewer\fontviewer.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Font Viewer" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: fontviewer]\fontviewer" wordt ervoor gezorgd dat Font Viewer alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>fontviewer-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "fontviewer-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Font Viewer icoontje: fontviewer-ecs.zip.

revision August 16, 2016