Retypar
Retypar converteert foto's, tekeningen enz. in tekst. Het resultaat kan worden opgeslagen als tekst (.txt, .ans), HTML (.html) of als een afbeelding (.jpg, .gif). Je kunt de conversie beïnvloeden door het veranderen van bepaalde opties (lettertype, de lettergrootte, de schaalfactor, kleur etc.). Naast de grafische interface is er een batch mode. Daarmee kun je een aantal foto's omzetten met een enkele opdracht. Het is nog steeds een beta-versie, dus er zijn soms problemen. Als dit het geval is, ga dan naar het opdrachtvenster en type Ctrl-C (dit werkte voor mij).

Systeemvereisten
  • Minimale JRE versie is 1.6
  • Bij voorkeur een resolutie van 1024 x 768 of beter.
  • Afhankelijk van de grootte van de afbeelding voldoende geheugen, een 8Mb afbeelding heeft een instelling van ongeveer 512MB nodig.


Retypar op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Retypar
Download het bestand retypar_0.9.4.jar. Download ook de handleiding retypar_0.9.4_manual.pdf. Kopieer beide naar een map(directory) van keuze of maak een map(directory) met de naam "retypar". Dat is alles!

Het gebruikte retypar.cmd bestand
Retypar werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "retypar.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: retypar]
cd [station: retypar]\retypar
java -Duser.home=[station: retypar]\retypar -Xmx512m -jar retypar_0.9.4.jar 2>retypar-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Retypar met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: retypar] = station met Retypar

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "retypar.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "retypar" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: retypar]\retypar\retypar.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Retypar" worden opgegeven. Uit het bestand "retypar-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: retypar]\retypar" wordt ervoor gezorgd dat Retypar alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De specificatie "-Xmx512m" is een gevonden waarde door uitproberen. Het programma zal stoppen als er te kort gespecificeerd is en je kunt eruit met "Ctrl-C". Deze waarde was voldoende om een afbeelding van ongeveer 8 Mb te converteren en het hangt sterk af van hoe lastig de afbeelding is.
  • De opgave "2>retypar-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "retypar-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Retypar icoontje: retypar-ecs.zip.

revisie 1 januari 2017