Wat is het spel van Scotland Yard?
Dit is het klassieke bordspel Scotland Yard. Het spel maakt gebruik van de kaart van Londen gebruikt in het originele spel.
De bewegingen van Mr. X zijn gemaakt door de machine en de bewegingen van de rechercheurs moeten worden gedaan door jou. Deze versie heeft een verbeterde AI voor Mr. X en beschikt ook over het gebruik van zwarte kaartjes door Mr. X. Je kunt alleen verplaatsen via de gekleurde routes en naar de volgende genummerde plaats op de route die overeenkomt met het betaalde kaartje. De routes zijn;
  • de gele lijn is voor de taxi.
  • de groene lijn is voor de bus.
  • de rode lijn is voor de metro.
Dezelfde regels gelden ook voor Mr. X. Het probleem is dat je niet oneindig kaartjes hebt, dus het aantal bewegingen is beperkt. Ben jij slimmer dan Mr. X (de computer)?

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0 Build 22 GA


Het spel van Scotland Yard op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van het spel van Scotland Yard
Download sy2.4.zip. Maak een map(directory) "ScotlandYard" of "Sy". Open het zip bestand, je krijgt nu de submap(subdirectory) "ScotlandYardv2.4". Je kunt deze submap(subdirectory) met alles erin kopiëren naar je harde schijf, maar de naam is mij iets te lang. Je kunt ook in de submap(subdirectory) "ScotlandYardv2.4" gaan staan en de inhoud kopiëren naar de nieuw aangemaakte map(directory). Kopieer vervolgens de inhoud van submap(subdirectory) "\bin" naar de start map(directory) "ScotlandYardv2.4". Als dat gedaan is kun je de lege submap(subdirectory) "\bin" wissen. Dat is alles!

Het sy.cmd bestand
Met dit bestand start het programma. Ik heb een "sy.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
[station: ScotlandYardv2.4]
cd [station: ScotlandYardv2.4]\ScotlandYardv2.4
java -Duser.home=[station: ScotlandYardv2.4]\ScotlandYardv2.4 -jar sy.jar 2>sy-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor het spel van Scotland Yard met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: ScotlandYardv2.4] = station met het spel van Scotland Yard

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "sy.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "ScotlandYardv2.4" directory (map). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: ScotlandYardv2.4]\ScotlandYardv2.4\sy.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Het spel van Scotland Yard"worden opgegeven. Uit het bestand "sy-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: ScotlandYardv2.4]\ScotlandYardv2.4" wordt ervoor gezorgd dat het spel van Scotland Yard alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
  • De opgave "2>sy-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "sy-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 icoontje: sy-ecs.zip.

revisie 13 augustus 2016