JaxoDraw
JaxoDraw is een programma voor het tekenen van Feynman diagrammen. Het heeft een complete grafische user interface die het mogelijk maakt om alle acties via de muis aanwijzen, klikken en slepen te worden uitgevoerd. Grafieken kunnen worden geëxporteerd naar Postscript/EPS formaat en kunnen in XML-bestanden worden opgeslagen om in latere sessies te worden gebruikt. Een van de belangrijkste JaxoDraw's kenmerken is de mogelijkheid om LaTeX bronbestanden aan te maken om daarmee via latex en dvips Feynman diagrammen te tekenen.

Features;
 • Platform onafhankelijk
 • Eenvoudig te compileren/installeren, geen externe afhankelijkheden
 • Complete aanwijzen en klikken grafische gebruikers interface
 • Voorgedefinieerde lijnstijlen voor gemeenschappelijke deeltjesfysica representaties(?)
 • Opslaan en lezen van grafieken in XML-formaat
 • Exporteren naar PostScript, EPS, JPG, PNG en Latex formaten
 • Plugin infrastructuur om aangepaste import en export formaten toe te voegen
 • Instelling van permanente voorkeuren
 • Geïnternationaliseerd: op dit moment beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans (de handleiding is alleen beschikbaar in het Engels)
 • Het tegelijk werken met meerdere grafieken
 • Groeps bewerkingen van objecten
 • Importeren van bestaande Latex bestanden
 • Grid met aanpasbare maat
 • Look-and-Feel: Alle Swing pluggable Look-and-Feels

Systeemvereisten
 • Minimaal Java versie 1.6


JaxoDraw op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JaxoDraw
Download jaxodraw-2.1-0-bin.tar.gz. De enige manier om dit pakket te krijgen is via deze pagina of via de JaxoDraw site. De bestanden zijn niet beschikbaar op Sourceforge met de gegeven menu's, alleen broncode of oude versies zijn beschikbaar. Je hebt ook de JaxoDraw handleiding nodig.
Maak een map(directory) "jaxodraw". Open het "tar.gz" bestand. Je krijgt dan het bestand "jaxodraw-2.1-0-bin.tar". Open dit bestand en je krijgt de submap(subdirectory) "jaxodraw-2.1-0". Je kunt deze submap(subdirectory) rechtstreeks naar de harde schijf kopiëren en hernoemen of je gaat in de submap(subdirectory) staan en kopieert alle bestanden naar de nieuw gemaakte map(directory). Dat is alles!

Het programma is volledig functioneel, echter enkele opties hebben plug-in bestanden nodig. Met deze link ga je naar de "List of Plugins" pagina. In de handleiding wordt uitgelegd hoe je de plug-ins moet installeren, het is heel eenvoudig.

Het jaxodraw.cmd bestand
JaxoDraw werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een jaxodraw.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH= 
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jaxodraw]
cd [station: jaxodraw]\jaxodraw
java -Duser.home=[station: jaxodraw]\jaxodraw -jar jaxodraw-2.1-0.jar 2>jaxodraw_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JaxoDraw met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jaxodraw] = station met JaxoDraw

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jaxodraw.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jaxodraw" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jaxodraw]\jaxodraw\jaxodraw.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JaxoDraw" worden opgegeven. In de distributie zit een JaxoDraw OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: jaxodraw]\jaxodraw" wordt ervoor gezorgd dat JaxoDraw alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>jaxodraw_bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "jaxodraw_bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JaxoDraw icoontje: jaxodraw-ecs.zip.

revision August 12, 2016