Regim
Regim is een hulpprogramma dat de verwerking van astronomische beelden makkelijker zou moeten maken. De focus ligt op beelden die werden vastgelegd met DSLR of CCD-camera's. Regim is bedoeld om speciale processtappen voor astronomische beelden gemakkelijker te maken. Dit zijn kalibratie van RAW-afbeeldingen (donkerbeeld-extractie en flatfield kalibratie), de registratie en de combinatie van de beelden.

Ondersteunde bestands formaten:
 • Ongecomprimeerde TIFF-RGB en TIFF greyscale (8 or 16 Bit per channel)
 • FITS-Files (greyscale, RGB, RAW)
 • Camera RAW bestanden
 • JPG bestanden

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie 1.6
 • Bij voorkeur 1024 x 768 of een betere resolutie.
 • Heel veel geheugen, indien mogelijk het maximum wat door OS/2-eCS kan worden gebruikt.
 • Ondersteuning voor meerdere processorkernen is ingebouwd en aan te raden.


Regim op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Regim
Download het bestand regim.zip. Vervolgens heb je een handleiding nodig regim_eng.pdf. Open het zip bestand en kopieer de map(directory) "regim" naar je harde schijf. Wis de "sh" en "cmd"(!) bestanden, de laatste zijn voor Windows. Dat is alles! Volgens de website is het gebruik van OpenJDK niet aan te raden. Ik ben geen problemen tegengekomen. De "regimbugs.txt" en "regim.log" bestanden laten geen problemen zien, maar ik heb het programma ook niet tot op de bodem uitgeprobeerd. Dus er kunnen zich problemen voordoen.

Het gebruikte regim.cmd bestand
Regim werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een regim.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
rem http://www.andreasroerig.de/regim/regim.zip
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
[drive: regim]
cd [drive: regim]\regim
set classpath=.\regim.jar;.\it.tidalwave.imageio.raw-1.6.1.jar
java -Duser.home=[drive: regim]\regim -client -Xms64m -Xmx768m -Dit.tidalwave.imageio.raw.defaultSource=rawImage
regim.Regim 2>regimbugs.txt
De laatste twee regels zijn eigenlijk één regel, ik heb het in twee delen moeten opsplitsen. Denk aan de spatie tussen "...=rawImage" en "regim.Regim". Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Regim met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: regim] = station met Regim

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "regim.cmd" and kopieer het naar de regim map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: regim]\regim\regim.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Regim" worden opgegeven. In de distributie zit ook een mooi OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: regim]\regim" wordt ervoor gezorgd dat Regim alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De specificatie "-Xms64m" geeft de begingrootte van het geheugen aan en komt uit het "sh"-bestand.
 • De specificatie "-Xmx768m" is een naar beneden bijgestelde hoeveelheid geheugen omdat ik slechts 1Gb in mijn systeem ter beschikking heb. Deze waarde moet zo hoog als maar mogelijk worden ingesteld, de gebruikte afbeeldingen van de hemel zijn altijd groot als je nog detail wil zien. Deze waarde geeft het maximum aan.
 • De andere specificaties komen uit het "sh"-bestand.
 • De toevoeging "2>regimbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "regimbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft niet leeg, er worden enkele logging regels geschreven. Er is ook een "regim.log" met een heel andere inhoud!

Ik kon het niet weerstaan om dit programma te gebruiken met een afbeelding die niets van doen heeft met het heelal of sterren. Je kunt dan niet veel doen met zo'n gespecialiseerd programma, maar soms krijg je speciale effecten die je niet terugziet in andere programma's in OS/2-eCS.

Regim op een eComStation machine met Open JDK


Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Regim icoontje: regim-ecs.zip.

revisie August 12, 2016