Wat is Java csveditor?
Java csveditor is een eenvoudige csv editor geschreven in Java 1.6. Ik testte het programma met een csv-bestand met de index database van Draad/2 (voormalig Nederlands clubblad over OS/2). Ik heb deze index gemaakt, dus ik weet hoe het eruit moet zien. Geen problemen hier. Ik maakte de kolommen een stuk kleiner door alleen met de muis te slepen, dat werkte goed, zie de foto hieronder. Er is niet veel over te vertellen, je moet weten wat csv is en begrijpen dat het geen standaard is, wat ze je ook proberen te vertellen.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


Java csveditor op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Java csveditor
Download csveditor_1.3_dist.zip. Maak een map(directory) met de naam "csveditor". Open het zip bestand en ga in de map(directory) "dist" staan. Kopieer alles uit deze map(directory) naar de nieuwe map(directory) "csveditor". Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
Java csveditor werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een csveditor.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: csveditor]
cd [station: csveditor]\csveditor
java -Duser.home=[station: csveditor]\csveditor -jar csveditor.jar 2>csveditor-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Java csveditor met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: csveditor] = station met Java csveditor

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "csveditor.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "csveditor" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: csveditor]\csveditor\csveditor.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Java csveditor" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: csveditor]\csveditor" wordt ervoor gezorgd dat Java csveditor alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. Je kunt de opgave ook weglaten, er komt niets uit het programma, maar ik gebruik het als beveiliging voor als er iets fout gaat en dat het niet eindigt met iets ergens op je harde schijf.
  • De toevoeging "2>csveditor-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "csveditor-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Java csveditor icoontje: csveditor-ecs.zip.

revision August 11, 2016