What is jNPad?
jNPad is een eenvoudige tekst editor geschreven in Java. Het is ontworpen om eenvoudig in gebruik, zeer aanpasbaar en flexibel te zijn.

Kenmerken
 • Slepen en neerzetten
 • Meerdere documenten
 • Meerdere schermindelingen
 • Meerdere instellingen (standaard, eenvoudig, minimalistisch, afleidingsvrij)
 • Meerdere toetsenbordindelingen
 • Auto alinea, en syntaxmarkering
 • Ondersteuning van DOS/Windows, Unix en Mac nieuwe regel formaten
 • Auto codeset detectie (UTF-8 en een aantal codesets)
 • Automatische voltooiing
 • Bladwijzers
 • Zeer configureerbaar en aanpasbaar

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0


jNPad op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jNPad
Download jnpad-0.3.zip. Maak een map(directory) met de naam "jnpad". Open het zip bestand en ga in de map(directory) "jnpad-0.3" staan. Kopieer de submappen(subdirectories) "props", "doc" en "icons" en de bestanden "readme.txt", "build.xml" en "jnpad-0.3.jar" naar de nieuwe map(directory) "jnpad". Dat is alles! Een andere manier is de map(directory) "jnpad-0.3" kopiëren, Deze map(directory) te hernoemen en alle bestanden uit de map(directory) wissen die niet hierboven zijn genoemd. In deze map(directory) zijn bestanden voor andere OS systemen aanwezig die ook gestart kunnen worden in OS/2, maar eindigen in een foutmelding.

Het gebruikte cmd bestand
jNPad text editor werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een jnpad.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jnpad]
cd [station: jnpad]\jnpad
java -Duser.home=[station: jnpad]\jnpad -Xms64m -Xmx128m -jar jnpad-0.3.jar 2>jnpad-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jNPad met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jnpad] = station met jNPad

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "jnpad.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jnpad" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jnpad]\jnpad\jnpad.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jNPad" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: jnpad]\jnpad" wordt ervoor gezorgd dat jnpad alle benodigde bestanden in de eigen map(directory) opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De "-Xms64m" specificatie geeft de begingrootte van het geheugen aan.
 • De specificatie "-Xmx128m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • De opgave "2>jnpad-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jnpad-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jNPad icoontje: jnpad-ecs.zip.

revision 17 Juni 2017