Stamp Page Creator
Stamp Page Creator is een programma voor het maken en printen van pagina's voor postzegelalbums. Het programma heeft een eenvoudige grafische gebruikersschil. Gebruikers van het programma zien altijd een afdrukvoorbeeld van de huidige bewerkte pagina. Het programma maakt gebruik van XML-bestanden voor het opslaan van postzegelalbum projecten.

Met Stamp Page Creator kun je pagina's veel eenvoudiger en sneller maken dan met een teken programma of een tekst editor. Alle pagina's van een album project hebben dezelfde soort stijl. Het programma zal een pagina reorganiseren als je postzegels toevoegt, wijzigt of van de pagina verwijderd. Er is geen noodzaak om andere postzegels te verplaatsen als een postzegel wordt toegevoegd of verwijderd.

Functies
 • Wat je ziet is wat je krijgt
 • Bewaren/laden gebruikt het open XML bestandsformaat
 • Afdrukken
 • PDF exporteren
 • Vergroten/verkleinen
 • Automatische pagina indeling: Er is geen noodzaak om de positie van de postzegel handmatig aan te passen
 • Importeren van postzegel afbeeldingen uit foto's

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0

Stamp Page Creator op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Stamp Page Creator
Download StampPageCreator_v1_1_1.zip. Maak een map(directory) "StampPageCreator". Open het zip bestand en ga in de map(directory) "StampPageCreator" staan. Kopieer de bestanden naar map(directory) "StampPageCreator". Dat is alles! Je kunt ook direct de gehele map(directory) kopiëren met FC/2 of een gelijksoortig programma.
Het neemt enige tijd voordat je door hebt hoe het programma werkt. Ook is het programma niet zonder problemen. Ik heb een aantal afbeeldingen met postzegels gedownload (ik verzamel geen postzegels) en het programma kon op een aantal van die afbeeldingen de postzegels niet zien omdat de achtergrond niet onderscheidend genoeg was met de randen van de postzegels. Ik kon niet afdrukken, het leek erop of het systeem hing omdat het de OS/2 printer niet kon vinden. De PDF optie werkt, maar het bestand wordt pas bewaard als je het programma afsluit. Alle postzegels worden in eigen map(directory) verzameld, je hebt dus ruimte nodig op de harde schijf. Ik heb het niet getest, maar wellicht kun je met "-Duser.home=" het programma op andere gedachte brengen. Het programma kent geen instellings bestanden, alles wat wordt bewaard maakt deel uit van de aangemaakte pagina's.

Het stamppagetor.cmd bestand
Stamp Page Creator werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een stamppagetor.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: StampPageCreator]
cd [station: StampPageCreator]\StampPageCreator
java -Duser.home=[station: StampPageCreator]\StampPageCreator -Xmx512m -jar stamppagetor.jar
2>stamppagetor-bugs.txt
De laatste twee regels zijn één regel in het bestand. Denk aan de spatie tussen "stamppagetor.jar" en "2>". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Stamp Page Creator met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: StampPageCreator] = station met Stamp Page Creator

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "stamppagetor.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "StampPageCreator" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: StampPageCreator]\StampPageCreator\stamppagetor.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Stamp Page Creator" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Je kunt ook "javaw" in plaats van "java" gebruiken als je dat beter lijkt.
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: StampPageCreator]\StampPageCreator" wordt ervoor gezorgd dat Stamp Page Creator alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De specificatie "-Xmx512m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • De toevoeging "2>stamppagetor-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "stamppagetor-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Stamp Page Creator icoontje: stamppagetor-ecs.zip.

revision August 10, 2016