Wat is Arachnophilia?
Arachnophilia is een krachtige programmeertaal editor met een aantal speciale HTML productie- en bewerkingsfuncties. Met het pakket kun je HTML-pagina's maken met behulp van een reeks krachtige tools en deze pagina's uploaden naar de website met behulp van de ingebouwde FTP-service. Arachnophilia's werkbalken en toetsenbord commando's zijn volledig aan te passen. Arachnophilia kan de structuur van de webpagina's verfraaien en analyseren, zodat ze vrij zijn van fouten en correct werken met meer browsers. Arachnophilia draait op elke computer met Java 1.6 of beter. Dus ook op een OS/2 of een eComStation machine met Open JDK. Arachnophilia is careware.

Arachnophilia op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Arachnophilia
Download de laatste versie (Arachnophilia.jar 2,5 MB) van Arachnophilia, huidige versie: 5.5, build 2705 (08/20/2012). Maak een directory "Arachnophilia" aan en kopieer Arachnophilia.jar er naar toe. Zorg ervoor dat Open JDK versie 1.6 is geïnstalleerd.

Kopieer de inhoud van het hier te downloaden bestand Arachnophilia-eCS.zip naar de map(directory) "Arachnophilia". Maak een nieuw programma object aan. Geef bij "Pad en bestandsnaam:" op "[drive: Arachnophilia]\Arachnophilia\Arachnophilia.cmd". In het tabblad "Sessie" "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad "Algemeen" kan bij "Naam" Arachnophilia versie 5.5 worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
De laatste versie werkt goed samen met Open JDK onder OS/2-eCS. Ik heb een Arachnophilia.cmd gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA\JAVA160\bin
set pad=%path%
set path=[drive: java]\JAVA\JAVA160\bin;%pad%
[drive: Arachnophilia]
cd [drive: Arachnophilia]\Arachnophilia
java -Duser.home=[drive: Arachnophilia]\Arachnophilia -jar Arachnophilia.jar 2>Arachnophilia_55_odin_71-bugs.txt
set path=%pad%
Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor Arachnophilia zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: Arachnophilia] = station met Arachnophilia

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam Arachnophilia.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de Arachnophilia map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Het "set pad=%path%" kan eventueel worden weggelaten. Bij "set path" moet dan ",%pad%" weggelaten worden. Ook de opgave "set path=%pad%" kan dan achterwege blijven. Met de opgave "-Duser.home=[drive: Arachnophilia]\Arachnophilia" wordt ervoor gezorgd dat Arachnophilia alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. De inhoud van deze directory kan in omvang behoorlijk oplopen. De toevoeging "2>Arachnophilia_55_odin_71-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "Arachnophilia_55_odin_71-bugs.txt" worden bewaard. Het getal "55" geeft de versie aan, "odin_71" de versie van odin. Bij mij heeft het bestand tot op heden een omvang van 0 bytes.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Arachnophilia icoontje: Arachnophilia-eCS.zip

revisie 16 oktober 2012