JClic
JClic wordt gevormd door een reeks van computer-toepassingen die worden gebruikt voor het uitvoeren van verschillende soorten educatieve activiteiten: raadsels, associaties, tekst oefeningen, kruiswoordraadsels ... De activiteiten worden meestal niet alleen gebruikt, maar verpakt in projecten. Een project wordt gevormd door een reeks van activiteiten in één of meer weer te geven activiteitenvolgorde. JClic is een applicatie dat wordt gebruikt door docenten uit verschillende landen sinds 1992 als instrument voor het creëren van didactische activiteiten voor hun studenten. JClic is ontwikkeld in het Java-platform, is gratis software en werkt in verschillende omgevingen en besturingssystemen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


JClic op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JClic
Download jclic-0.3.2.0.zip. Maak een map(directory) "jclic". Open het zip bestand en open de map(subdirectory) "jclic-0.3.2.0". Kopieer de inhoud naar de nieuw aangemaakte map(directory). In het zip bestand zitten 3 programma's; jclic.jar, jclicauthor.jar en jclicreports.jar. Op deze pagina laat ik de installatie van de eerste 2 programma's zien d.w.z. jclic.jar en jclicauthor.jar. Je hebt jclicauthor.jar nodig voor het maken van "programma's" welke werken in jclic.jar. Ik had een worsteling om het gaande te krijgen, dus je hebt een handleiding of iets dergelijks nodig. Download jclic_course.zip als jouw taal Engels is. Er is geen "interactieve" cursus in het Nederlands, maar er is een pdf bestand cursus_JClic_gino.pdf. Als je een andere taal zoekt moet je Courses and tutorials on JClic bezoeken. Een dank je wel aan Martin Iturbide, hij schreef erover op September 27, 2013 op OS2World.

Het jclic.cmd bestand
Met dit bestand start het programma JClic. Ik heb een jclic.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jclic]
cd [station: jclic]\jclic
java -Duser.home=[station: jclic]\jclic -jar jclic.jar 2>jclic-bugs.txt
Je kunt "javaw" gebruiken, maar dan zie je niet meer wat er gaande is. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JClic met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jclic] = station met JClic

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jclic.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jclic" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jclic]\jclic\jclic.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JClic" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jclic]\jclic" wordt ervoor gezorgd dat JClic alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jclic-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jclic-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!


JClic author op een eComStation machine met Open JDK


Het jclicauthor.cmd bestand
Met dit bestand start het programma JClic author. Ik heb een jclicauthor.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jclic]
cd [station: jclic]\jclic
java -Duser.home=[station: jclic]\jclic -jar jclicauthor.jar 2>jclicauthor-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JClic author met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jclic] = station met JClic author

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jclicauthor.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jclic" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jclic]\jclic\jclicauthor.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JClic author" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jclic]\jclic" wordt ervoor gezorgd dat JClic alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jclicauthor-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jclicauthor-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en twee OS/2 icoontjes: JClic-ecs.zip.

revisie August 9, 2016