GenealogyJ
GenealogyJ is een bekijker/bewerker voor genealogische gegevens, geschikt voor hobbyist, familie historicus en genealogische onderzoeker. GenJ ondersteunt de Gedcom standaard, is geschreven in Java en biedt veel schermen met o.a. familie boom, tabel, chronologie, geografie en nog veel meer.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


GenealogyJ op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van GenealogyJ
Download genj_app-6769.zip. Maak een map(directory) "genj". Open het zip bestand en kopieer de inhoud naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles als je Engels spreekt! Andere talen vereisen nog een download. Ga naar deze directory en kies het taalbestand om te downloaden. Voor Nederland wordt dit dan genj_nl-6769.zip. Open het zip bestand, er is maar één bestand aan het einde van de directory boom en kopieer dit bestand naar dezelfde map(directory) in de nieuw aangemaakte "genj" boom op de schijf van jouw keuze. Ik heb versie 6769 gedownload en mijn taalbestand is versie 6789. Dus de kern van het programma met versie 6789 zal waarschijnlijk ook werken. Soms gaan zaken te snel, ik moet het downloaden, testen, er over schrijven en publiceren en je loopt zo achter nog voordat je er erg in hebt. In het zip bestand van het programma zijn run.bat, run.cmd en run.sh bestanden opgeslagen. Wis de bestanden run.bat en run.sh. Het run.cmd bestand moet zo bewerkt worden dat het dezelfde inhoud krijgt als het genj.cmd bestand of het bestand wissen en gebruik maken van het bestand genj.cmd. Het is geheel aan de gebruiker.

Het genj.cmd bestand
Met dit bestand start het programma GenealogyJ. Ik heb een genj.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: genj]
cd [station: genj]\genj
javaw -Duser.home=[station: genj]\genj -Xmx512m -Xms32m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -jar run.jar %1
2>genj-bugs.txt
Als je wil zien wat er gebeurd moet je "java" gebruiken ipv. "javaw". De laatste twee regels zijn één regel in het bestand. Denk aan de spatie tussen "%1" en "2>genj-bugs.txt". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor GenealogyJ met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: genj] = station met GenealogyJ

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "genj.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "genj" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: genj]\genj\genj.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "GenealogyJ" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: genj]\genj" wordt ervoor gezorgd dat GenealogyJ alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De "-Xms32m" specificatie geeft de begingrootte van het geheugen aan.
  • De specificatie "-Xmx512m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
  • De specificatie "-Djava.net.preferIPv4Stack=true" komt uit het "run.sh" bestand. Omdat wij geen IPv6 hebben leek het mij logisch om dit toe te voegen. Het programma klaagt niet.
  • De toevoeging "2>genj-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "genj-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand bevat meer dan alleen fout meldingen, wees dus niet gealarmeerd als het niet op 0 bytes blijft.

Gebruiker ervaringen
In 2013 schreef Jan-Erik Lärka op OS2World community al over dit programma, maar om een onbekende reden heb ik het niet gedownload en er waren destijds te veel programma's om te testen. Via deze link(Engelstalig) kun je lezen wat Jan-Erik erover heeft geschreven.
Een dank je wel voor Jan-Erik om deze informatie met ons te delen.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 GenealogyJ icoontje: GenealogyJ-ecs.zip.

revision August 9, 2016