jPicEdt
jPicEdt is een vector-gebaseerde tekening editor voor latex en aanverwante programma's (TikZ, PsTricks,...), geschreven in Java. Het is ook een bibliotheek van herbruikbare high-level grafische primitives.

Kenmerken;
 • Pstricks code genereren en ontleden
 • TikZ code genereren
 • DXF code genereren (alleen simplistisch)
 • LaTeX afbeeldingsomgeving code genereren
 • LaTeX epic/eepic code genereren
 • Zelfstandig of insluitbare LaTeX bestanden
 • Standaard LaTeX tekst ondersteuning
 • Basisvorm bewerking
 • Bezier curve & vlotte veelhoek bewerking
 • LaTeX xcolor voorgedefinieerde kleurondersteuning
 • Vorm bijsnijden van convexe zone
 • Internationalisering van de menu's
 • HTML en PDF handleidingen in 3 talen (Frans, Engels en Duits)

Systeemvereisten
 • Minimaal Java versie 1.4.2_05


jPicEdt op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jPicEdt
Download jpicedt-install_1_4_1_03_20071021.jar. Maak een map(directory) met de naam "jpicedt". Kopieer het jar bestand naar de map(directory) "jpicedt". Dat is alles!

Ik heb een jpicedt-install.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH= 
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jpicedt]
cd [station: jpicedt]\jpicedt
java -Duser.home=[station: jpicedt]\jpicedt -jar jpicedt-install_1_4_1_03_20071021.jar 2>jpicedt_bugs.txt
Je krijgt een aantal vensters met tekst, in één van de schermen moet je akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Daarna krijg je een scherm met de keuze tussen besturingssystemen. Zoals gebruikelijk Windows, Apple en Linux. Kies Windows, dit heeft te maken met paden en geïnstalleerde bestanden. Verwijder het directory spul, kopieer je eigen mapnaam(directory) en plak deze in het veld. Vervolgens zal het programma installeren en als laatste actie moet je de "okay" knop indrukken. Zoiets. Wis het bestand jpicedt.bat, het is voor Windows.
Het werkt ook met Java versie 1.4.2_05, maar ik heb het geïnstalleerd met Java 1.6.0 Build 27 GA5. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jPicEdt met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station with Java
 • [station: jpicedt] = station with jPicEdt

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jpicedt-install.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jpicedt" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

The jpicedt.cmd file
jPicEdt werkt met Open JDK in OS/2-eCS, maar er zijn welke enkele problemen. Help werkt niet en geeft een i/o-fout. De oplossing met "-Dbrowser.cmd" en "-Dbrowser.arg0" werkt ook niet. Ik heb een jpicedt.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
rem Java 1.4.2
rem set JAVA_HOME=[station: java]\JAVA142
rem set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA142\bin
rem set path=[station: java]\JAVA142\bin
rem Java 1.6.0
set CLASSPATH= 
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jpicedt]
cd [station: jpicedt]\jpicedt
java -Duser.home=[station: jpicedt]\jpicedt -Xmx96m -jar jpicedt\lib\jpicedt.jar %1 2>jpicedt_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jPicEdt met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station with Java
 • [station: jpicedt] = station with jPicEdt

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jpicedt.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jpicedt" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Wis de regels van een van de Java versies, je hebt maar een versie nodig.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jpicedt]\jpicedt\jpicedt.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jPicEdt" worden opgegeven. In de distributie zit een jPicEdt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: jpicedt]\jpicedt" wordt ervoor gezorgd dat jPicEdt alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De specificatie "-Xmx96m" geeft het maximum geheugengebruik aan.
 • De toevoeging "2>jpicedt_bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "jpicedt_bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Je kunt deze toevoeging ook achterwege laten, het programma bewaard de fouten in een error.log bestand, maar ik weet niet of alle fouten worden bewaard.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jPicEdt icoontje: jpicedt-ecs.zip.

revision August 7, 2016