JConvert
JConvert is een gratis conversie programma met een gebruiksvriendelijke interface welke ook kan worden gebruikt met externe applicaties. Conversies kunnen worden gewijzigd en/of eenvoudig worden toegevoegd. Ondersteunt meerdere talen. Download en draait in enkele seconden!

Systeemvereisten
  • Minimaal Java versie 1.4.2_05


JConvert op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JConvert
Download jconvert-1.1.0.jar. Maak een map(directory) "JConvert". Kopieer het jar bestand naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het jconvert.cmd bestand
Met dit bestand start het programma JConvert. Ik heb een jconvert.cmd bestand met de volgend inhoud;
@echo off
rem Java 1.4.2
SET JAVA_HOME=[station: java]\JAVA142
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA142\bin
set path=[station: java]\JAVA142\bin
rem Java 1.6.0
rem set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
rem set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jconvert]
cd [station: jconvert]\jconvert
java -Duser.home=[station: jconvert]\jconvert -jar jconvert-1.1.0.jar 2>jconvertbugs.txt
Wis of de Java 1.4.2 regels of de Java 1.6.0 regels, afhankelijk van de Java versie die je gebruikt. Het programma werkt met beide Java versies. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JConvert met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jconvert] = station met JConvert

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jconvert.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "JConvert" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jconvert]\jconvert\jconvert.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JConvert" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jconvert]\jconvert" wordt ervoor gezorgd dat JConvert alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jconvertbugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "jconvertbugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JConvert icoontje: JConvert-ecs.zip.

revisie 31 juli 2016