Wat is jEdit?
jEdit is een programmeurs editor geschreven in Java. Het gebruikt de Swing toolkit voor de GUI en kan worden geconfigureerd als een vrij krachtige IDE met behulp van de pluginarchitectuur.

JEdit's kenmerken zijn:
 • Geschreven in Java, dus het draait op Mac OS X, OS/2, Unix, VMS, Windows en OS/2.
 • Ingebouwde macro taal; uitbreidbare plugin architectuur.
 • Honderden plugins kunnen worden gedownload en geïnstalleerd vanuit jEdit met behulp van de plugin manager functie.
 • Automatisch inspringen en syntax markering voor meer dan 200 talen.
 • Ondersteunt een groot aantal tekencoderingen inclusief UTF8 en Unicode.
 • In- en uitklappen van delen met tekst.
 • Woord omslag.
 • In hoge mate configureerbaar en aanpasbaar.

Systeemvereisten
 • Versie 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


jEdit op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jEdit
Download jEdit-5.1.0-os2.zip (6.6Mb). Maak een map(directory) "jEdit". Unzip het zip bestand naar de map(directory). Dat is alles. Latere versies hebben een hogere versie van Java nodig. Download deze versie van jEdit niet van https://sourceforge.net/projects/jedit/files/jedit/5.1.0/. Deze versie werkt niet correct in OS/2! De link geeft een verbeterde versie door het OS/4 team.

Het cmd bestand
Het programma werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een jedit.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set path=[station: java]\JAVA160\bin
[station: jEdit]
cd [station: jEdit]\jEdit
java -Duser.home=[station: jEdit]\jEdit -Xmx192M -jar jedit.jar 2>jeditbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jEdit met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jEdit] = station met jEdit

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam van jouw keuze of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jEdit" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Parameters / opties verklaard
 • Met de specificatie "-Duser.home=[station: jEdit]\jEdit" wordt ervoor gezorgd dat jEdit alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De specificatie "-Xmx192M" komt uit een oude jedit.cmd van een eerdere versie. De "-Xmx192M" geeft het maximum toegestane geheugen aan.
 • De toevoeging "2>jeditbugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "jeditbugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een jEdit icoontje: jeditecs.zip.

revisie 2 augustus 2016