Wat is JPDF Viewer?
Een eenvoudige PDF Viewer die toelaat om de inhoud van een pdf-bestand te bekijken, af te drukken en uit te pakken in slechts een paar klikken. Je kunt de inhoud van het PDF bestand exporteren in svg of txt formaat. De Viewer is ook uitgerust met een handig hulpmiddelpaneel met zoekfuncties, miniatuurafbeeldingen en annotaties.

Features;
 • Open PDF vanuit bestandssysteem en url
 • Toetsenbord sneltoetsen, dmv muiswiel schuiven en slepen en neerzetten
 • Navigeren, zoomen, draaien en aanpassen aan het scherm
 • Hulpprogramma knoppenbalk voor opslaan, afdrukken en open hulpprogramma scherm
 • Annotatie venster
 • Automatische detectie van gebruikte taal in het besturingssysteem
 • Kopieer Tekst en SVG(Scalable Vector Graphics) uit PDF
 • Zoekresultaat als gemarkeerde tekst en een resultaten samenvatting
 • Ga naar pagina
 • Printen, Printer instellingen.
 • Ondersteuning meerdere pagina's bekijken; ononderbroken of zij aan zij weergave.

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


JPDF Viewer op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JPDF Viewer
Download jpdfviewer.jar. Maak een map(directory) met de naam "jpdfviewer". Kopieer het bestand "jpdfviewer.jar" naar de map(directory) "jpdfviewer". Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
JPDF Viewer werkt met Open JDK in OS/2-eCS, maar er zijn nog wel enkele problemen. Ik heb een jpdfviewer.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jpdfviewer]
cd [station: jpdfviewer]\jpdfviewer
java -Duser.home=[station: jpdfviewer]\jpdfviewer -jar jpdfviewer.jar 2>jpdfviewer-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JPDF Viewer met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jpdfviewer] = station met jpdfviewer

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jpdfviewer.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jpdfviewer" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jpdfviewer]\jpdfviewer\jpdfviewer.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JPDF Viewer" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: jpdfviewer]\jpdfviewer" wordt ervoor gezorgd dat jpdfviewer alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>jpdfviewer-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "jpdfviewer-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jpdfviewer icoontje: jpdfviewer-ecs.zip.

revisie 16 juli 2016