BoPlanets
BoPlanets is een virtueel planetarium, waarbij de posities van de planeten in het zonnestelsel worden getoond ten opzichte van de observerende planeet, die uit de planeten en de zon kan worden geselecteerd. De planeten kunnen in verschillende weergaven worden getoond. In de ecliptisch venster kunnen de cartesiaanse coördinaten worden getoond, in de equatorialvenster de rechte klimming en declinatie, in het horizontal venster de azimuth en hoogte van de planeten ten opzichte van een observerende planeet. In het horizontaal venster kan de locatie van de waarnemer op de planeet van de waarnemer uit een lijst met locaties worden gekozen of ingevoerd worden via geografische lengte- en breedtegraad.

Een lijst met functies:
 • Ecliptisch venster: toont de planeten op hun cartesiaanse coördinaten van de ecliptica systeem
 • Logaritmische Ecliptisch venster: als Ecliptisch venster, maar met logaritmische schaal van de straal vector
 • Equatorialvenster: toont de planeten in het equatoriale vlak van de waarnemer met rechte klimming en declinatie van de planeet boven het equatoriale vlak
 • Horizontaal venster: toont de planeten in het horizontale stelsel van een waarnemer op de planeet van de waarnemer. De locatie van een waarnemer wordt gegeven door de geografische lengte- en breedtegraad
 • Locatie (Indien Horizontale weergave is geselecteerd): selecteer de locatie van de waarnemer op de planeet van de waarnemer

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0

BoPlanets op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van BoPlanets
Download BoPlanets-V1.3-Up2.zip. Maak een map(directory) "BoPlanets". Open het zip bestand en ga in de map(directory) "BoPlanets-Inst" staan. Kopieer de bestanden "BoPlanets.jar", "guide_BoPlanets.html" en "orb_elem0.gif" naar de map(directory) "BoPlanets". Dat is alles!

Het BoPlanets.cmd bestand
BoPlanets werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een BoPlanets.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: BoPlanets]
cd [station: BoPlanets]\BoPlanets
java -Duser.home=[station: BoPlanets]\BoPlanets -jar BoPlanets.jar 2>BoPlanets-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor BoPlanets met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: BoPlanets] = station met BoPlanets

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "BoPlanets.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "BoPlanets" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: BoPlanets]\BoPlanets\BoPlanets.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "BoPlanets" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Je kunt ook "javaw" in plaats van "java" gebruiken als je dat beter lijkt.
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: BoPlanets]\BoPlanets" wordt ervoor gezorgd dat BoPlanets alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>BoPlanets-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "BoPlanets-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 BoPlanets icoontje: BoPlanets-ecs.zip.

revisie 19 juli 2016