Mars Simulation Project
het Mars Simulation Project is een open source Java project om een simulatie van toekomstige menselijke nederzettingen op de planeet Mars te maken. Je kunt meer lezen over dit project op Mars Simulation Project.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: Versie 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)
  • Tijdens het opstarten reserveert het programma 512Mb geheugen

Mars Simulation Project op een eComStation machine met Open JDK


Het installeren van Mars Simulation Project
Download MarsProject_3.05.zip. Maak een map(directory) "MarsProject". Open het zip bestand en ga in de directory "mars-sim" staan, kopieer nu alle bestanden en directories naar de nieuwe map "MarsProject". Dat is alles! De bestanden MarsProject_3.06.zip en MarsProject_3.07.zip zijn voor Java 7 of hoger. De laatste twee zijn ook bijna twee keer zo groot.

Het marsproject.cmd bestand
Met dit bestand kan Mars Simulation Project worden opgestart. Ik heb een marsproject.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: marsproject]
cd [station: marsproject]\MarsProject
java -jar mars-sim-main-3.05.jar
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Mars Simulation Project met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: rescue] = station met Mars Simulation Project

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "marsproject.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "marsproject" directory (map). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: marsproject]\MarsProject\marsproject.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Mars Simulation Project" worden opgegeven. Uit het bestand "marsproject-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Er zijn geen toevoegingen, parameters of andere opties gebruikt. Het programma ziet de commandline parameters en opties niet door een nieuwe interne start van het programma. Het heeft wel eigen log-bestanden en deze zijn te vinden in de subdirectory ".mars-sim" in de home directory. Ik kon dit gedrag niet veranderen.

Het programma starten
Bij het opstarten begint het programma zelf opnieuw met vaste parameters zoals minimum 256Mb en maximum 512Mb. Hierdoor ziet het programma geen parameters of opties. Alle gebruikersbestanden en logs worden geplaatst in de home directory. Het is verstandig om de klok in de pauzestand te zetten. Zo niet, dan kan de cpu belasting oplopen tot wel 90-99%. Waarschijnlijk omdat er veel gebeurd met mensen, machines, voertuigen enz. Op mijn single core machine kon ik geen ander programma naast dit programma draaien. PMView was gewoon niet aanwezig als gevolg van een tekort aan kloktikken. Dus de foto hierboven werd genomen met de klok in de pauze stand.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Mars Simulation Project icon: marsproject-ecs.zip

revisie 06 juli 2016