Rescue! Max
Een 2D ruimte real-time, actie/strategie spel. Je bent in controle van een schip en je vliegt door de ruimte, onderweg vecht je met vijanden en maak je vrienden. Het belangrijkste doel is om mensen te redden van planeten en te brengen naar een basis ster. De software is nog steeds beta, dus er zijn nog een aantal bugs. Een daarvan is geen hulp omdat het programma de browser niet kan vinden. In het te downloaden bestand is ook de broncode aanwezig.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0 Build 22 GA

Rescue! Max op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Rescue! Max
Download Rescue_1.0.0.3.zip. Je kunt ook de instructie "How to make a mission" (Engelstalig) downloaden xml.pdf. Maak een map(directory) "Rescue". Open het zip bestand en ga in de directory "Rescue" staan, kopieer nu alle bestanden naar de nieuwe map "Rescue". Dat is alles!

Het rescue.cmd bestand
Met dit bestand kan Rescue! Max worden opgestart. Ik heb een rescue.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: rescue]
cd [station: rescue]\rescue
java -Duser.home=[station: rescue]\rescue -jar rescue.jar 2>rescuebugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Rescue! Max met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: rescue] = station met Rescue! Max

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "rescue.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Rescue" directory (map). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: rescue]\rescue\rescue.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Rescue! Max" worden opgegeven. Uit het bestand "rescue-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: rescue]\rescue" wordt ervoor gezorgd dat Rescue! Max alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
  • De opgave "2>rescuebugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "rescuebugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 icoontje: rescue-ecs.zip.

revisie 04 juli 2016