Logisim
Logisim is een educatief hulpmiddel voor het ontwerpen en simuleren van digitale logische schakelingen. Met zijn eenvoudige werkbalk interface en simulatie van de zelf gebouwde circuits is het eenvoudig om het leren van de meest eenvoudige concepten met betrekking tot logische schakelingen te faciliteren. Met de mogelijkheid om grotere circuits op te bouwen uit kleinere subcircuits en het tekenen van draadbundels met een enkele muisbeweging, kan Logisim worden gebruikt voor het ontwerpen en simuleren van hele CPU's voor educatieve doeleinden.

Enkele Kenmerken
 • De tekening interface is gebaseerd op een intuïtieve werkbalk. Kleurgecodeerde draden helpen in de simulatie en debuggen van een circuit.
 • Het bedradingsgereedschap tekent horizontale en verticale draden en maakt automatisch verbinding met componenten en andere draden.
 • Het is heel eenvoudig om circuits te tekenen!
 • Voltooide circuits kunnen worden opgeslagen in een bestand, worden geëxporteerd naar een GIF-bestand, of worden afgedrukt op via printer.
 • Circuit schakelingen kunnen worden gebruikt als "subschakelingen" van andere circuits, wat hiërarchisch circuit ontwerp mogelijk maakt.
 • Meegeleverde circuit componenten omvatten in- en uitgangen, poorten, multiplexers, rekenkunde circuits, flip-flops, en RAM-geheugen.
 • De meegeleverde "combinatievorm analyse" module maakt omrekening mogelijk tussen circuits, waarheids tabellen en Boolean expressies.

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE: 1.6.0

Logisim op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Logisim
Download logisim-generic-2.7.1.jar. Maak een map(directory) "Logisim". Kopieer het jar bestand naar deze map(directory). Dat is alles!

Het logisim.cmd bestand
Logisim werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een logisim.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: logisim]
cd [station: logisim]\Logisim
java -Duser.home=[station: logisim]\Logisim -jar logisim-generic-2.7.1.jar 2>logisim-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Logisim met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: logisim] = station met Logisim

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "logisim.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Logisim" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: logisim]\Logisim\logisim.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Logisim" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • De toevoeging "2>logisim-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "logisim-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: logisim]\Logisim" wordt ervoor gezorgd dat Logisim alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Logisim icoontje: logisim-ecs.zip.

revisie 17 juli 2016