Geometria
Geometria biedt een grafische interface voor het maken en oplossen van problemen in de stereometrie. Met Geometria, kan men segmenten en hoeken tekenen en meten, ruimten en volumes berekenen, omvormen, knippen en toevoegen van figuren. Figuren kunnen worden rondgedraaid en net zo makkelijk worden gemanipuleerd alsof we het in de handen hebben. Geometria is voorzien van een archief met voorbeeld problemen en hun oplossingen, ingedeeld op basis van hun complexiteit in 4 categorieën. De oude 3.2 Java versie is ingetrokken en wordt niet langer meer ondersteund. De volledige web versie 4.0 is de vervanging en werkt in een browser zoals Firefox. Het probleem is dat er slechts opstartprogramma's zijn voor Windows en Linux (so bestanden). Ik heb erover geschreven, voor nu is versie 3.2 ons eindstation.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


Geometria op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Geometria
Download Geometria-3.2r258-os2.zip. Maak een map(directory) "Geometria". Open het zip bestand en kopieer de inhoud naar de map(directory) "Geometria". Dat is alles.

Het geometria.cmd bestand
Deze versie van Geometria werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een geometria.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station:java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station:java]\JAVA160\bin
[station:geometria]
cd [station:geometria]\geometria
java -Duser.home=[station:geometria]\geometria -Dlog4j.configuration=log4jfile.properties 
-cp [station:geometria]\geometria\lib\* net.geocentral.geometria.view.GFrame %1 2>geometria-bugs.txt
De laatste twee regels zijn werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Er staat een spatie tussen "...log4jfile.properties" en "-cp [station:geometria]\...". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Geometria met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: geometria] = station met Geometria

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "geometria.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Geometria" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station:geometria]\geometria\geometria.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Geometria" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station:geometria]\geometria" wordt ervoor gezorgd dat Geometria alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>geometria-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "geometria-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Als je geen rapporten wenst kun je dit onderdeel ook weglaten.
  • Alle andere specificaties en declaraties komen uit de geometria.bat/.sh bestanden, deze bestanden staan in de map(directory) "\source\scripts".

Download
Alle bestanden zijn verpakt in de distributie Geometria-3.2r258-os2.zip.

revisie 16 juli 2016