Wat is OmegaT?
OmegaT is een vrij en open source multiplatform Computer Assisted Translation-programma met fuzzy overeenkomsten, vertaalgeheugen, zoeken op sleutelwoorden, woordenlijsten en vertalinguitbreiding in bijgewerkte projecten.

Sterke punten OmegaT:
 • Fuzzy overeenkomsten
 • Automatische verspreiding van vertalingen
 • Onbeperkt aantal vertaalgeheugens (TMX-formaat)
 • Onbeperkt aantal woordenlijsten (CSV en TBX-formaat)
 • Het opzoeken van termen in het project, in referentie-geheugens, in woordenlijsten en referentiedocumenten
 • Projecten met een onbeperkt aantal mappen en bestanden, in alle geaccepteerde formaten
 • Project teams met een onbeperkt aantal vertalers
 • Rechts naar links en bidirectionele schrift beheer
 • Markerings bescherming en validatie
 • Morfologische herkenning
 • Meer dan 30 ondersteunde bestandsformaten, waaronder Microsoft Word, Excel en PowerPoint, Open Document Format (LibreOffice, Apache OpenOffice), HTML en XHTML, TTX en SDLXLIFF (Trados), TXML (Wordfast Pro) en IDML (InDesign)
 • Spellingscontrole (Hunspell)
 • Taalkundige controle (LanguageTool)
 • Woordenboeken (mono en meertalig) in StarDict en Lingvo DSL-formaten
 • Machine vertaling (Google Translate, Microsoft Translator, Apertium, Yandex)
 • Openbare API voor plugins: Extra bestandsformaten (Okapi), Lokale automatische vertaling (Apertium), Internet zoeksysteem (External Finder)
 • Het uitvoeren van scripts geschreven in Groovy en JavaScript
 • Auto-voltooiing van verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Systeemvereisten
 • Versie 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


Resultaat van OmegaT op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van OmegaT
Download OmegaT_3.5.4_Without_JRE.zip (87,8Mb). Maak een map(directory) "OmegaT". Pak het zipbestand uit naar de nieuwe map(directory). Dat is alles. Je kunt de niet gebruikte taalbestanden, Linux bestanden etc. wissen.

Het cmd bestand
Het programma werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een OmegaT.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set path=[station: java]\JAVA160\bin
[station: OmegaT]
cd [station: OmegaT]\OmegaT
java -Duser.home=[station: OmegaT]\OmegaT -jar OmegaT.jar %1 2>omegatbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor OmegaT met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: OmegaT] = station met OmegaT

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam van jouw keuze of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "OmegaT" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De eerste keer draaien geeft veel fouten in het "omegatbugs.txt" bestand. Bij het voor een tweede keer draaien bleven deze fouten achterwege. Ik denk dat het te doen heeft met de aanmaak van de map ".omegat", door het programma, voor de voorkeuren en enkele andere bestanden. Dit gedrag komt ook voor bij andere programma's. Er zijn enkele bestanden specifiek voor Windows, Linux of het Apple besturingssyteem. Deze bestanden staan in de map(directory) "native". Deze bestanden zijn voor "hunspell".

Parameters / opties verklaard
 • Met de specificatie "-Duser.home=[station: OmegaT]\OmegaT" wordt ervoor gezorgd dat OmegaT alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>omegatbugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "omegatbugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand zal niet leeg blijven, dus wees niet gealarmeerd. Je krijgt ook het logboek in dit bestand en het wordt toegevoegd aan het bestand omdat deze niet wordt gewist.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 OmegaT icoontje: omegat-ecs.zip.

revisie 17 juli 2016