Wat is HP-15C?
Dit is een simulator voor de HP-15C financiële rekenmachine. This is a simulator for the HP-15C geavanceerde programmeerbare wetenschappelijke rekenmachine.

belangrijkste kenmerken;
 • Complexe rekenkunde
 • Matrix wiskunde
 • Numerieke integratie
 • Numerieke vergelijkingsoplosser
 • Programmeerbaarheid
 • Statistische functies

Systeemvereisten
 • Minimum JRE versie 1.6


HP-15C op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van HP-15C
Download HP15C.jar. Maak een map(directory) met de naam "hp15c". Kopieer het bestand "HP15C.jar" naar deze nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles.
Je kunt niet zonder de handleidingen, dit is geen eenvoudige rekenmachine. Download de volgende handleidingen (engels);
HP-15C Owner's Handbook
HP-15C Advanced Functions Handbook

Het gebruikte cmd bestand
De HP-15C werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. I heb een hp15c.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: hp15c]
cd [station: hp15c]\hp15c
java -Duser.home=[station: hp15c]\hp15c -jar hp15c.jar 2>hp15c-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor HP-15C met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: hp15c] = station met HP-15C

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "hp15c.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "hp15c" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: hp15c]\hp15c\hp15c.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "HP-15C" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: hp15c]\hp15c" wordt ervoor gezorgd dat HP-15C alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>hp15c-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "hp15c-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat, het bestand blijft op mijn systeem leeg!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 hp15c icoontje: hp15c-eCS.zip.

revisie 15 juli 2016