Wat is Fx702p?
Een volledig uitgeruste Casio Fx702p simulator met inbegrip van de rekenmachine-modus, de volledige basis uitvoering met de originele foutopsporing evenals enkele voorbeeld-programma's.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE versie 1.6


Fx702p simulator op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van de Fx702p simulator
Download Fx702p_Windows_noJre.zip of Fx702p_Linux.tgz. Maak een map(directory) met de naam "Fx702p". Open het zip bestand of het tgz bestand. Maak in de map(directory) twee submappen(directories) "lib" en "samples". Kopieer het bestand "fx702p.jar" van de ingepakte map(directory) "lib" naar de map(directory) "Fx702p". Afhankelijk wat je hebt gedownload, kopieer het bestand "Fx702pNoExe.bat" of "Fx702p.sh" naar de map(directory) "Fx702p". Kopieer ook het bestand "Fx702p_Emulator_Manual.pdf" naar de map(directory) "Fx702p". Kopieer het bestand "javacc.jar" van de ingepakte map(directory) "lib" naar de map(directory) "Fx702p\lib". kopieer de voorbeelden op dezelfde manier. Je hebt alle andere bestanden niet nodig.
Je kunt niet zonder de handleiding, dit is namelijk geen eenvoudige rekenmachine. Download de volgende handleiding (engels) FX-702P manual.

Het gebruikte cmd bestand
De Fx702p simulator werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. I heb een fx702p.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: Fx702p]
cd [station: Fx702p]\Fx702p
java -Duser.home=[station: Fx702p]\Fx702p -classpath [station: Fx702p]\Fx702p\lib\javacc.jar
-jar Fx702p.jar 2>Fx702p-bugs.txt 
De laatste twee regels zijn werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Er staat een spatie tussen "-jar" en "[station: Fx702p]\Fx702p\lib\javacc.jar". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Fx702p simulator met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: Fx702p] = station met Fx702p simulator

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "Fx702p.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Fx702p" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: Fx702p]\Fx702p\Fx702p.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Fx702p" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: Fx702p]\Fx702p" wordt ervoor gezorgd dat Fx702p simulator alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "-classpath [station: Fx702p]\Fx702p\lib\javacc.jar" komt uit het sh bestand. Ik heb het gedraaid zonder "-classpath" en kopieerde het bestand "javadoc.jar" in de [station: Fx702p]\Fx702p map(directory) in plaats van in de lib map(directory). Het werkt, maar ik heb de simulator niet tot aan de grenzen getest, dus misschien krijg je ergens een foutmelding.
  • De toevoeging "2>Fx702p-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "Fx702p-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat, het bestand blijft op mijn systeem leeg!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Fx702p icoontje: fx702p-ecs.zip.

revisie 15 juli 2016