Wat is HP-12C?
De Finanx 12c is een gratis simulator van de HP-12C financiële rekenmachine.

belangrijkste kenmerken;
  • Bijna alle functies van de klassieke financiële rekenmachine
  • Werkt bijna hetzelfde als de beroemde financiële rekenmachine
  • Werkt met elk besturingssysteem met Java VM
  • Toetsenbord sneltoetsen
  • Geen installatie nodig

Systeemvereisten
  • Minimum JRE versie 1.6

Finanx 12c op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van Finanx 12c
Download finanx-12c-0.1.4.zip. Maak een map(directory) met de naam "finanx". Open het zip bestand en kopieer de bestanden "finanx.jar" en "README.pdf" naar de nieuw aangemaakt map(directory). Je hebt alle andere bestanden niet nodig.
Je kunt niet zonder de handleidingen, dit is geen eenvoudige rekenmachine. Download de volgende handleidingen (engels);
Hp 12c Financial Calculator
HP 12C Platinum Solutions Handbook
HP 12c Financial Calculator Quick Start Guide

Het gebruikte cmd bestand
Finanx 12c werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. I heb een finanx.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: finanx]
cd [station: finanx]\finanx
java -Duser.home=[station: finanx]\finanx -jar finanx.jar 2>finanx-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor finanx met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: finanx] = station met finanx

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "finanx.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "finanx" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: finanx]\finanx\finanx.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "HP-12C" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: finanx]\finanx" wordt ervoor gezorgd dat finanx alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>finanx-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "finanx-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat, het bestand blijft op mijn systeem leeg!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 finanx icoontje: finanx-eCS.zip.

revisie 15 juli 2016