Bric
Bric is een crossplatform multithreading batch afbeelding bewerker (omzetten, formaat wijzigen, roteren en watermerk). Meerdere bestandstypen worden ondersteund voor invoer en uitvoer. Bric is een op Java gebaseerde applicatie die het java afbeelding bewerker bibliotheken van Apache Sanselan, ImageIO en ImageJ gebruikt.

Kenmerken
 • leest jpg, jpeg, png, gif, tiff, tif, bmp, pdf, PSD (photoshop), PNM (raw), PNM (ascii), PBM, ppm, pgm, wbmp
 • schrijft jpg, jpeg, png, PNM. pgm, pbm, ppm, gif, bmp, tif, tiff, pdf
 • multithreading (ongelooflijk snel)
 • converteren, verkleinen, roteren, watermerk (afbeelding/text/html), samenvoegen pdf
 • eenvoudige watermerk plaatsing
 • willekeurig roteren
 • formaat filters, rendering (reproduktie filters), verscherpen
 • platform onafhankelijk (Windows, Linux, Mac, ...)

Systeemvereisten
 • Minimale JRE versie is 1.6
 • Bij voorkeur 1024 x 768 resolutie. Je hebt dit nodig voor het beoordelen van de afbeelding.

Bric op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Bric
Download het bestand Bric%20v0.8.0.jar. Maak een map(directory) "Bric" of iets dergelijks. Kopieer het jar bestand naar deze map (directory), maar vergeet niet om het te hernoemen naar iets zonder een spatie in de naam.

Het Bric.cmd bestand
Bric werkt met Open JDK in OS/2-eCS, maar er zijn nog wel enkele kleine problemen zoals het niet werken van help of het openen van bestanden. Volgens de website is het nog steeds een beta. Ik heb een Bric.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: Bric]
cd [station: Bric]\Bric
java -Xmx512m -Duser.home=[station: Bric]\Bric -jar Bric_v0.8.0.jar 2>Bric_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Bric met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: Bric] = station met Bric

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "Bric.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Bric" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: Bric]\Bric\Bric.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Bric" worden opgegeven. Uit het bestand "bric-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
 • De specificatie "-Xmx512m" komt van de website van Bric. De "-Xmx512m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: Bric]\Bric" wordt ervoor gezorgd dat Bric alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. De map "temp" van OS/2-eCS wordt gebruikt voor de voorvertoning, maar deze optie werkt niet als gevolg van een verkeerde bestands aanroep als ik de buglijst correct interpreteer. Er zijn dus nog bugs in het programma.
 • De opgave "2>Bric_bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "Bric_bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Bric icon: bric-ecs.zip.

revisie 7 juli 2016