Wat is GanttProject?
GanttProject is een project planning programma geschreven in Java met Gantt diagram, middelenbeheer, agendabeheer, import/export (MS Project, HTML, PDF, spreadsheets)

belangrijkste kenmerken;
 • Gantt diagram
 • Resource laaddiagram
 • PERT diagram
 • Microsoft Project compatibel
 • Export naar PDF, HTML en CSV

Systeemvereisten
 • Minimum JRE versie is 1.6
 • Grafische kaart met een resolutie van minimaal 1024x768 met 16-bits kleurdiepte.
 • 512Mb Ram

GanttProject op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van GanttProject
Download ganttproject-2.6.5-r1638.zip. Volgende versies hebben Java 7 of later nodig. Open het zip bestanden en kopieer de map(directory) naar een station van keuze. De naam van die in de zip aanwezige map(directory) is wat afwijkend en lang, daarom maak ik mijn eigen map(directory), in dit geval "ganttproject-265". Wis de bestanden ganttproject, ganttproject.bat, ganttproject.command en ganttproject.exe. Deze bestanden zijn voor Linux of Windows besturingssystemen en hebben voor ons geen nut. Als je deze bestanden niet wist moet je bij het opstarten de extensie .cmd gebruiken in verband met volgorde van opstarten in OS/2.

Het gebruikte cmd bestand
GanttProject werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. I heb een ganttproject.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: ganttproject-265]
cd [station: ganttproject-265]\ganttproject-265
java -Xmx512m -Duser.home=[station: ganttproject-265]\ganttproject-265 -classpath 
[station: ganttproject-265]\ganttproject-265\eclipsito.jar;[station: ganttproject-265]\ganttproject-265 
-ea org.bardsoftware.eclipsito.Boot ganttproject-eclipsito-config.xml -log %1 2>ganttproject-bugs.txt 
De laatste drie regels zijn werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Er staat een spatie tussen "-classpath" en "[station: ganttproject-265]\..." en tussen "...\ganttproject-265" en "-ea". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor GanttProject met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: ganttproject-265] = station met GanttProject

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "ganttproject.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "GanttProject" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: ganttproject-265]\ganttproject-265\ganttproject.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "GanttProject" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: ganttproject-265]\ganttproject-265" wordt ervoor gezorgd dat GanttProject alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>ganttproject-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "ganttproject-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat, het bestand groeit snel omdat het programma ook wat het aan het doen is bewaard.
 • De specificatie "-Xmx512m" geeft het maximum geheugengebruik aan.
 • De andere specificaties komen uit het "ganttproject.bat" bestand in het zip bestand.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 GanttProject icoontje: GanttProject-eCS.zip.

revisie 15 juli 2016