Wat is GRIP?
De naam "GRIP" is eigenlijk een afkorting van "Graham Relf Image Processor". Graham heeft zijn eigen programma geschreven voor zijn hobby astrofotografie. Het begon zoals met alles erg eenvoudig en dat is alleen maar gegroeid tot wat het nu is en het mooie is dat wij daar ook gratis van mogen meegenieten. Graham, dank je wel! Het is beslist de moeite waard om eens zijn site te bezoeken, het is wel Engelstalig. Er staan veel wetenswaardigheden, tips en trucs.

Grip op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van GRIP
Alle informatie over het installeren kan gevonden worden op Download & install GRIP pagina. Vanaf deze pagina kan het programma onder het kopje "Download" gedownload worden. Bijna helemaal aan het einde van de pagina kun je onder het kopje "Help files and API" de help bestanden vinden.

Graham heeft gezorgd voor een universeel zip bestand. Maak op de harde schijf een map(directory) aan met de naam "Grip". Kopieer uit het zip bestand alle ".jar"-bestanden naar deze nieuwe map(directory). Het bestand "run.bat" is "zo uit de doos" niet geschikt voor OS/2-eCS. Als je ook de help bestanden hebt gedownload kun je de in de zip verpakte map(directory) "help" direct naar de map "Grip" kopiëren.

Verder maakt GRIP gebruik van het pakket JRAWIO van Tidal Wave en maakt het mogelijk om RAW bestanden van de belangrijkste camera merken te lezen. De homepage van JRAWIO geeft soms geen thuis als het om het pakket gaat.
Het bestand "it.tidalwave.imageio.raw-1.6.1.jar" is samen met de voorwaarden opgenomen in het zip-bestand GRIP-eCS.zip en moet in de map(directory) "Grip" aanwezig zijn.

Kopieer de inhoud van het hier te downloaden bestand GRIP-eCS naar de map(directory) "Grip". Maak een nieuw programma object aan. Geef bij "Pad en bestandsnaam:" op "[drive: GRIP]\Grip\GRIP.cmd". In het tabblad "Sessie" "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad "Algemeen" kan bij "Naam" GRIP versie 12.4.3 worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
De laatste versie laat zich met niet al te veel kunstgrepen verleiden om ook in Open JDK te werken onder OS/2-eCS. De menu's werken niet altijd goed als er meerdere vensters met menubalken openstaan. Oplossing is het sluiten of minimaliseren van een venster. Ik heb een GRIP.cmd gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA\JAVA160\bin
set CLASSPATH=[drive: GRIP]\Grip\GRIP.jar;[drive: GRIP]\Grip\jai_imageio.jar;[drive: GRIP]\Grip\clibwrapper_jiio.jar;
[drive: GRIP]\Grip\it.tidalwave.imageio.raw-1.6.1.jar 
[drive: GRIP]
cd [drive: GRIP]\Grip
java -Xms512m -Xmx768m net.grelf.grip.GRIP
Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor GRIP zelf met de door dit programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: GRIP] = station met GRIP

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam GRIP.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de Grip map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:), it.tidalwave.imageio.raw-1.6.1.jar met de voorwaarden en OS/2 GRIP icoontjes: GRIP-eCS.zip