Wat is Java Workflow Editor?
Java Workflow Editor is een grafische editor voor het creëren, bewerken, beheren en nalezen WfMC XPDL procedure definitie bestanden. Workflow management is een evoluerende technologie met veel verkopers die beweren dat hun aanpak de beste is. We hebben een aanpak die zich baseert op WfMC en XPDL, dus ter ondersteuning van de inspanningen om de standaard vast te stellen. Java Workflow Editor is gebaseerd op versie 2.1 van de XPDL XML-schema gepubliceerd door WfMC. De editor maakt het creëren en bewerken van XPDL gemakkelijk. Het vertegenwoordigt alle XPDL elementen grafisch door middel van eigenschap panelen en een grafiek component met behulp van BPMN grafische notatie om de gebruiker een beter begrip en een overzicht van de proces definities te geven. Verschillende functies helpen bij het vinden van specifieke activiteiten, deelnemers, toepassingen, fouten in het model, enz. De uiteindelijke output van de editor is een XML-bestand (met behulp van het gestandaardiseerde WfMC XPDL schema), die vervolgens kan worden geïnterpreteerd en uitgevoerd door alle WfMC XPDL compliant workflow programma's.

Systeemvereisten
 • Minimum JRE versie is 1.6
 • Grafische kaart met een resolutie van minimaal 1024x768 met 16-bits kleurdiepte.
 • 128Mb RAM

Java Workflow Editor op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van Java Workflow Editor
Download twe-4.4-1.zip. De volgende versie heeft Java 7 of hoger nodig. Open het zip-bestand en kopieer de map(directory) naar een station van keuze. Gebruik het volgende opdracht installatie bestand om het programma te installeren.
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: twe-4.4-1]
cd [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1
java -cp [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\lib\ant.jar;[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\lib\ant-launcher.jar;
[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\lib\xercesImpl.jar org.apache.tools.ant.Main 
-DSYSTEMROOT=[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1 2>twe-instalbugs.txt
De laatste drie regels zijn werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Java Workflow Editor met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: twe-4.4-1] = station met Java Workflow Editor (TWE staat voor Together Workflow Editor)

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "TWE-install.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "twe-4.4-1" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. De installatie start automatisch zodra je dit installatie bestand hebt gestart. Je krijgt ongeveer dit op je scherm;
[[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1]TWE-install
Buildfile: [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\build.xml

init:

configure:
  [touch] Failed to change file modification time
   [copy] Copying 1 file to [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\tmp
   [copy] Copying 1 file to [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1
  [delete] Deleting directory [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\tmp

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 3 seconds
Uiteraard snapt het programma niets van OS/2, "build succesful" is dus grote onzin. Het programma denkt dat het Linux is als ik bekijk wat het programma heeft gedaan. Het is aan te raden om de start batch niet te gebruiken. Ik heb deze bestudeerd en vertaald in een opdrachtbestand voor OS/2-eCS.

Het gebruikte cmd bestand
Java Workflow Editor werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een twe.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: twe-4.4-1]
cd [station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1
javaw -Xmx128M -Duser.home=[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1 -DJaWE_HOME=[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1
-Djava.ext.dirs=[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\lib org.enhydra.jawe.JaWE %1 2>twe-bugs.txt
De laatste twee regels zijn eigenlijk één regel, ik heb het in twee delen moeten splitsen ten behoeve van deze pagina. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Java Workflow Editor met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: twe-4.4-1] = station met Java Workflow Editor

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "twe.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Java Workflow Editor" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1\twe.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Java Workflow Editor" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: twe-4.4-1]\twe-4.4-1" wordt ervoor gezorgd dat Java Workflow Editor alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>twe-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand ""twe-bugs.txt"" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Zie deze regel als een optie voor als iets fout gaat, het bestand groeit snel omdat het programma ook wat het aan het doen is bewaard.
 • De specificatie "-Xmx128m" geeft het maximum geheugengebruik aan.
 • De andere specificaties komen uit het run.bat bestand dat tijdens de installatie is aangemaakt.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Java Workflow Editor icoontje: TWE-eCS.zip.

revisie 13 juli 2016