JIBS
JIBS staat voor Java Image Browser Sorter. Het is een programma voor het bekijken van afbeeldingen met de mogelijkheid van een volledig scherm diavoorstelling, het sorteren van de afbeeldingen en voor het produceren van contactbladen / miniaturen. Het programma kan perfect de digitale foto's in/naar de juiste mappen sorteren. Ook de opgeslagen EXIF-informatie in foto's kan worden getoond. Het programma is zeer geschikt voor het beheren van alle soorten van afbeeldingen. Er zijn tal van hulpfuncties ingebouwd.

Kenmerken
 • Eenvoudig bestanden sorteren met behulp van het bestandssysteem
 • Aanmaken van contact bladen
 • Groeps acties inclusief het wijzigen van groepen van afbeeldingen
 • Diavoorstellingen en werken met tweede scherm
 • Inclusief bewerkings suite

Systeemvereisten
 • Minimale JRE versie is 1.6
 • Bij voorkeur 1024 x 768 resolutie. Je hebt dit nodig voor het beoordelen van de afbeelding.

JIBS op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JIBS
Download the file JIBS_2.6.0.jar of JIBS-legacy.jar (JIBS_2.8.0). Maak een map(directory) "jibs". Kopieer het jar bestand naar deze map (directory).

Het jibs.cmd bestand
JIBS werkt met Open JDK in OS/2-eCS, maar er zijn nog wel enkele kleine problemen zoals het niet werken van help of het veranderen van het uiterlijk van de gebruikersomgeving. Ik heb een jibs.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: jibs]
cd [station: jibs]\jibs
java -Xms64m -Xmx256m -jar Jibs.jar -props [station: jibs]\jibs\jibs.props 2>Jibs_bugtracker.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JIBS met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jibs] = station met JIBS

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "jibs.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "JIBS" directory (map). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jibs]\jibs\jibs.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JIBS" worden opgegeven. Uit het bestand "jibs-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
 • De specificatie "-Xms64m" komt uit de website van JIBS. De "-Xms64m" geeft de begingrootte van het geheugen aan. Deze waarde kan omlaag, maar dit kan tot gevolg hebben dat het programma traag wordt. Er mee experimenteren wordt aangraden.
 • De specificatie "-Xmx256m" komt uit de website van JIBS. De "-Xmx256m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan. Als deze waarde onvoldoende is kan dit naar boven worden aangepast. De limiet is wat OpenJDK aankan.
 • Jibs zoekt naar het bestand "jibs.props". Je kunt het programma instrueren om de eigen map (directory) te gebruiken met de optie "-props [station: jibs]\jibs\jibs.props". Voor de eerste keer is het okay om een leeg bestand te hernoemen in "jibs.props" of er een aan te maken met een editor en deze op te slaan als "jibs.props". Als deze optie is ingesteld en het programma kan het bestand niet vinden dan zal het proberen er zelf een te maken.
 • De opgave "2>Jibs_bugtracker.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "Jibs_bugtracker.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JIBS icon: jibs-ecs.zip.

revisie 6 juli 2016