JPdfBookmarks
Deze software stelt je in staat om favorieten te maken en te bewerken in bestaande PDF-bestanden.

Systeemvereisten
  • Versie 1.6.0 Build 22 GA (2011-06-27)
  • Programma kan tot 512Mb Ram gebruiken


JPdfBookmarks op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JPdfBookmarks
Download jpdfbookmarks-2.5.2.zip. Maak een map(directory) "jpdfbookmarks". Open het zip bestand and open de map(directory) "jpdfbookmarks-2.5.2" in het zip bestand. Ga in deze map(directory) staan en kopieer de lib directory en de bestanden naar de map "jpdfbookmarks". Dat is alles!

Het jpdfbookmarks.cmd bestand
Met dit bestand kan het programma JPdfBookmarks worden gestart. Ik heb een jpdfbookmarks.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH= 
[station: jpdfbookmarks]
cd [station: jpdfbookmarks]\jpdfbookmarks
java -Xms64m -Xmx512m -Duser.home=[station: jpdfbookmarks]\jpdfbookmarks -jar jpdfbookmarks.jar
2>jpdfbookmarks-bugs.txt
De laatste twee regels zijn eigenlijk één regel, ik heb het in twee delen moeten splitsen ten behoeve van deze pagina. Denk aan de spatie tussen "jpdfbookmarks.jar" en "2>". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JPdfBookmarks met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jpdfbookmarks] = station met JPdfBookmarks

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jpdfbookmarks.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jpdfbookmarks" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jpdfbookmarks]\jpdfbookmarks\jpdfbookmarks.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JPdfBookmarks" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jpdfbookmarks]\jpdfbookmarks" wordt ervoor gezorgd dat JPdfBookmarks alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De specificatie "-Xms64m" geeft de startomvang van het geheugen aan. Ik heb dit uit het jpdfbookmarks sh-bestand.
  • De specificatie "-Xmx512m" geeft het maximum geheugengebruik aan. Ik heb dit uit het jpdfbookmarks sh-bestand.
  • De toevoeging "2>jpdfbookmarks-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "jpdfbookmarks-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JPdfBookmarks icon: jpdfbookmarks-ecs.zip.

revisie 10 juli 2016