Jarnal
Jarnal is een platform onafhankelijk programma geschreven in Java voor notities, schetsen en PDF-/foto-annotatie. Het werkt als een normaal bloknote met het verschil van het digitaal zijn. Ook geschikt voor gebruik met een stylus op tablet-pc's.

Systeemvereisten
  • Getest met JRE: 1.6.0 Build 27 GA5, maar het zou ook moeten werken met Java versie 1.4.2_05
  • Programma kan tot 256Mb Ram gebruiken


Jarnal op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Jarnal
Download jarnal-install.zip. Maak een map(directory) "jarnal". Open het zip bestand en kopieer de bestanden en mappen(directories) naar de map "jarnal". Dat is alles! Gebruik niet het jarnal.cmd bestand uit de distributie van Jarnal!

Het jarnal.cmd bestand
Met dit bestand start het programma Jarnal. Ik heb een jarnal.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
[station: jarnal]
cd [station: jarnal]\jarnal
java -Duser.home=C:\jarnal -Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx192m -jar jarnal.jar -t templates/default.jaj 2>jarnalbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Jarnal met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jarnal] = station met Jarnal

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jarnal.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jarnal" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jarnal]\jarnal\jarnal.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Jarnal"worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jarnal]\jarnal" wordt ervoor gezorgd dat Jarnal alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "-Dfile.encoding=UTF-8" stelt het gebruikte lettertype in op UTF-8.
  • De specificatie "-Xmx192m" komt uit een oud opdrachtbestand. De "-Xmx192m" geeft het maximum te gebruiken geheugen aan.
  • De programma optie "-t templates/default.jaj" zorgt er voor dat het bestand "default.jaj" wordt geladen bij het opstarten. Er zijn meer opties, zie de handleiding.
  • De toevoeging "2>jarnalbugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen worden bewaard in het bestand "jarnalbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Werken met het programma
Ik heb de update geprobeert, er is een menu-optie die controleert of er een update is. Ik downloadde de update 1078, maar dit was niet echt een succes. Het menu reageert niet op de manier waarop het zou moeten, speciaal de exit knop liet het systeem vastlopen. Ik ben terug gegaan naar versie 965, dit is de versie die je hierboven via de link kunt downloaden. Het vreemde is dat er een lijst van versies is op de website van de auteur, alleen versie 965 ontbreekt. Het is niet mogelijk om een lagere versie te downloaden. Er is een stabiele versie, maar stabiel op welk systeem en met welke versie van Java?

Zoals gewoonlijk werkt de help niet, de browser kan niet worden gevonden. Maar na de eerste keer starten kun je het bestand "jarnalshell.conf" inzien in "[station: jarnal]\jarnal". Daarin staat de regel "firefox=firefox %1", verander deze in "firefox=[station: firefox]\firefox_2481\Firefox EL.EXE %1!" of iets anders als jouw Firefox op een andere manier start. Dit werkt, maar er is een bug. Het bestand wordt herschreven en opnieuw staat de regel 'browser=browser %1" in het bestand. Zodat heeft het programma een aantal problemen.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Jarnal icoontje: jarnal-ecs.zip.

revisie 10 juli 2016