GoGui
Grafische interface om Go spelprogramma's te spelen met behulp van het Go tekst Protocol (GTP) zoals GNU Go.

Gogui heeft vele speciale functies voor Go programma-ontwikkelaars. Het ondersteunt directe communicatie met de Go kern via een command shell. Het Go kernprogramma kan worden vervangen door een andere terwijl de positie op het bord gehandhaafd blijft. Opdrachten kunnen worden samengesteld om hun interactie grafisch op het spelbord weer te geven.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0 Build 22 GA

GoGui op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van GoGui
Download gogui-1.4.9.zip. Maak een map(directory) "GoGui". Open het zip bestand en ga in de directory "gogui-1.4.9" staan, kopieer nu alle bestanden naar de nieuwe map "GoGui". Dat is het voor nu.

Het gogui.cmd bestand
Met dit bestand kan GoGui worden opgestart. Ik heb een gogui.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=[station: gogui]\gogui\lib
[station: gogui]
cd [station: gogui]\gogui
java -Duser.home=[station: gogui]\gogui -jar .\lib\gogui.jar 2>goguibugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor GoGui met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: gogui] = station met GoGui

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "gogui.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "GoGui" directory (map). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: gogui]\gogui\gogui.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "GoGui" worden opgegeven. Uit het bestand "gogui-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: gogui]\gogui" wordt ervoor gezorgd dat GoGui alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
  • De opgave "2>goguibugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "goguibugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 icoontje: gogui-ecs.zip.

revisie 25 juli 2015