JStock
JStock is een gratis beurs software voor 26 landen. Het biedt voorraad volglijsten, Intraday aandelenkoers momentopnames, Stock indicatie bewerker, Stock indicatie scanner en portefeuille management. Gratis sms / e-mail melding ondersteuning.

belangrijkste kenmerken;
 • Voorraad volglijst - Meerdere landen
 • Voorraad volglijst - Huidige voorraad
 • Voorraad volglijst - Intraday prijsvoorraad
 • Voorraad volglijst - Meerdere volglijsten
 • Portefeuillebeheer - Transactie verslagen
 • Portefeuillebeheer - kasbeheer
 • Portefeuillebeheer - Dividend beheer
 • Portefeuillebeheer - Meerdere portefeuilles
 • Melding - SMS
 • Melding - E-mail
 • Melding - Systeemlade
 • Indicatie filter - indicatie installatieprogramma
 • Indicatie filter - indicatie bewerker
 • Indicatie filter - indicatie scanner
 • In kaart brengen van - Geschiedenis voorraad
 • In kaart brengen van - Geschiedenis overzichtslijsten
 • In kaart brengen van - portefeuille samenvatting
 • In kaart brengen van - kasstroomoverzichten
 • Cloud Externe opslag
 • Wisselkantoor
(het kan zijn dat ik een aantal regels niet in het correcte jargon vertaald heb)

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0 Build 22 GA
 • 512Mb geheugen


JStock op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JStock
Download jstock-1.0.7j-bin.zip. Kopieer de inhoud van het zip bestand "jstock-1.0.7j-bin.zip" naar het station van jouw keuze of maak een map(directory) "jstock" en open het zip bestand "jstock-1.0.7j-bin.zip" en ga in de submap(subdirectory) "jstock" staan en kopieer alle bestanden naar de submap(subdirectory) "jstock". Dat is alles. Dit is de laatste versie die kan werken met OpenJDK 6, de volgende versie "jstock-1.0.7k-bin.zip" en hoger hebben Java 7 nodig.

Het jstock.cmd bestand
Met dit bestand start het programma JStock. Ik heb een jstock.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
[station: jstock]
cd [station: jstock]\jstock
java -Duser.home=[station: jstock]\jstock -Xms64m -Xmx512m -jar jstock.jar 2>jstockbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JStock met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jstock] = station met JStock

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jstock.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jstock" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jstock]\jstock\jstock.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JStock" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: jstock]\jstock" wordt ervoor gezorgd dat JStock alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De "-Xms64m" specificatie is de start omvang van de geheugentoewijzing. Ik heb dit uit het jstock.sh bestand gehaald.
 • De "-Xmx512m" geeft het maximum te gebruiken geheugen aan. Ik heb dit uit het jstock.sh bestand gehaald.
 • De toevoeging "2>jstockbugs.txt" zorgt er voor dat foutmeldingen worden bewaard in het bestand "jstockbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JStock icoontje: jstock-ecs.zip.

revisie 10 juli 2016