jGnash
jGnash is een platform onafhankelijk persoonlijk financieel programma geschreven in Java. jGnash heeft een dubbel invoersysteem met ondersteuning voor meerdere valuta's. jGnash kan OFX en QIF bestanden importeren.

belangrijkste kenmerken;
 • Dubbel boekhouden met reconciliatie gereedschappen
 • Budgetteren met meerdere scenario's en de optie voor het exporteren naar een spreadsheet
 • Beleggingsrekeningen en automatische import van prijshistorie van aandelen, obligaties en fondsen
 • Sub-accounts met automatische doorekening van totalen en intelligente verwerking van gemengde valuta's
 • Importeren van OFX, QFX, MT940 en QIF bestanden
 • Herinneringen en automatisch invoeren van een transactie en meldingen
 • Intelligente verwerking van meerdere valuta's en wisselkoersen met automatische online wisselkoers updates
 • Afdrukbare rapporten met PDF en spreadsheet export mogelijkheden
 • XML en relationele database-bestandsformaten
 • Werkt op elke regulier pc-besturingssysteem

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0 Build 22 GA


jGnash op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jGnash
Download jgnash-2.8.0-bin.zip. Maak een map(directory) "jgnash". Open het zip bestand "jgnash-2.8.0-bin.zip" en ga staan in de submap(subdirectory) "jgnash2-2.8.0". Kopieer alle bestanden naar de submap(subdirectory) "jgnash". Dat is alles. Dit is de laatste versie voor het werken in OpenJDK 6, de volgende versie "jgnash-2.9.0-bin.zip" en hoger hebben Java 7 nodig.

Het jgnash2.cmd bestand
Met dit bestand start het programma jGnash. Ik heb een jgnash2.cmd bestand gemaak met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
[station: jgnash]
cd [station: jgnash]\jgnash
java -Duser.home=[station: jgnash]\jgnash -jar jgnash2.jar -portable 2>jgnashbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jGnash met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: jgnash] = station met jGnash

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jgnash2.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jgnash" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jgnash]\jgnash\jgnash2.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jGnash"worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: jgnash]\jgnash" wordt ervoor gezorgd dat jGnash alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De jGnash optie "-portable" slaat het bestand "pref.xml" in eigen map op in plaats van in de home directory.
 • De opgave "2>jgnashbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jgnashbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Wees niet gealarmeerd dat dit bestand niet leeg blijft. Het programma dumpt ook het log in dit bestand.

Eerste keer opstarten
Wanneer je de toepassing voor het eerst start moet je het programma instellen. Dit is niet moeilijk. De eenvoudigste manier is om naar Help (F1) van het programma te gaan en het tabblad "Aan de slag" te openen. Volg de instructies. De volgende keer zal het jouw voorkeuren laden. Ik heb niet alle mogelijkheden getest, het opzetten van een dergelijk systeem kost heel veel tijd.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jGnash icoontje: jgnash2-ecs.zip.

revisien 10 juli 2016