Watermarker
Watermark is een krachtig hulpmiddel voor het voorzien van afbeeldingen met een watermerk. Deze software is in staat om een watermerk toe te voegen met als bron teksten in verschillende lettertypen, grootte, kleur, vormen van verschillende grootte en kleur en afbeeldingen als een geschaald logo.

Kenmerken
 • Het kan op veel manieren worden gebruikt zoals ondertiteling, overbrengen van groeten en het labelen van afbeeldingen enz.
 • Deze software is een krachtig hulpmiddel voor watermerken van afbeeldingen.
 • De software ondersteunt populaire beeldformaten zoals jpg, tiff, gif, png, bmp en raw bestanden van Canon, Nikon, Minolta, Olympus, Fujifilm, Sony, Pentax en Leica.
 • Het toevoegen van teksten met verschillende kleuren, lettertypen en afmetingen, vormen van verschillende grootte en kleur en geschaalde afbeelding of logo als watermerk.
 • Deze software is eenvoudig te gebruiken.
 • Er is een voorbeeld van de met een watermerk voorziene afbeelding beschikbaar voordat de afbeelding definitief wordt voorzien van het watermerk.
 • De software produceert een web compatibel (96 dpi) afbeelding als resultaat.
 • De software kan multi-pagina TIFF-documenten verwerken.
 • De software kan het resultaat leveren in JPEG en PDF-formaten.

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie 1.6
 • Bij voorkeur 1024 x 768 resolutie. Je hebt het nodig voor de evaluatie van de afbeelding.


Watermarker op een eComStation machine met OpenJDK


Installeren van Watermarker
Download het bestand Watermarker 3.0 Binary.zip. Maak een map(directory) "Watermarker" of iets van dergelijke strekking. Open het bestand "Watermarker 3.0 Binary.zip", ga naar de subdirectory en kopieer de inhoud naar de nieuwe map "Watermarker". Er is ook een handleiding beschikbaar. Het is een pdf bestand.

Het Watermarker.cmd bestand
Watermarker werkt zeer goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een Watermark.cmd bestand met de volgende inhoud gemaakt;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: watermarker]
cd [drive: watermarker]\watermarker
java -Duser.home=[drive: watermarker]\watermarker -Xmx512m -jar WaterMarker_3.0.jar 2>watermarker-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Watermarker zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: watermarker] = station met Watermarker

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Pas de command file uit onderstaande download aan, dwz. andere stations en directories (mappen). Sla Watermarker.cmd op en kopieer het naar de Watermarker directory (map).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[drive: watermarker]\watermarker\Watermarker.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Watermarker" worden opgegeven. Onderstaande download bevat ook een mooi OS/2 logo.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[drive: watermarker]\watermarker" wordt ervoor gezorgd dat Watermarker alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De opgave "-Xmx512m" komt uit de handleiding. De "-Xmx512m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan. Dit maximum kan een hogere waarde hebben als je het programma gebruikt met raw bestanden en kan de waarde "-Xmx1024m" bevatten of meer.
 • De opgave "2>watermarker-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "watermarker-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout! Wees niet gealarmeerd dat dit bestand nooit 0 bytes zal zijn. Het programma dumpt ook het log in dit bestand.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Watermarker icoontje: Watermarker-ecs.zip.

revisie 14 februari 2016