Jaxe
Jaxe is een gratis Java-XML-editor met een configureerbare GUI, met behulp van XML-schema's voor validatie en XSL voor uitvoer in HTML of XML. Kenmerken;
 • Multi-platform
 • Configureerbaar met een XML-schema en een configuratiebestand voor de GUI
 • Kan worden uitgebreid met Java plug-ins
 • Real-time validering
 • XSLT en XSL-FO export
 • xpath zoekopdracht
 • Online hulp op basis van de XML-schema
 • Configuratie bestanden voor XML-schema's, XHTML streng, Docbook, XPages, DITA

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE: 1.6.0 Build 22 GA

Jaxe op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Jaxe
Download jaxe-unix-3.5.tar.gz (39,2Mb). Ik kon niet veel doen met het programma, dus het is misschien handig om de volgende pagina te raadplegen: xml-pinciples.html (Engelstalig). Maak een map(directory) "Jaxe". Open het bestand "jaxe-unix-3.5.tar.gz" en kopieer de bestanden naar de nieuwe map "Jaxe". Dat is het voor nu.

Het Jaxe.cmd bestand
Met dit bestand kan Jaxe worden opgestart. Ik heb een jaxe.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
[drive: jaxe]
cd [drive: jaxe]\jaxe
java -Duser.home=[drive: jaxe]\jaxe -Duser.language=en -Xmx256m -jar lib\Jaxe.jar 2>jaxebugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Jaxe met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: jaxe] = station met Jaxe

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "jaxe.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Jaxe" map (directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[drive: Jaxe]\Jaxe\jaxe.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Jaxe" worden opgegeven. Uit het bestand "jaxe-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
 • De "-Xmx256m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • Met de opgave "-Duser.language=en" wordt het programma op de Engelse taal ingesteld.
 • Met de opgave "-Duser.home=[drive: jaxe]\jaxe" wordt ervoor gezorgd dat Jaxe alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
 • De opgave "2>jaxebugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jaxebugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 icoontje: jaxe-ecs.zip.

revisie 18 juli 2015