Batch Watermarker
Batch Watermarker is een eenvoudige toepassing om een logo of een watermerk toe te voegen op (veel) foto's. De positie en dekking van het watermerk kunnen ingesteld worden.

Eigenschappen
  • Logo of watermerk in een keer toevoegen op veel foto's
  • Keuze positie logo of watermerk
  • Instelbare transparantie van logo of watermerk
  • Toevoegen van tekst

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie is 1.6
  • Bij voorkeur 1024 x 768 resolutie. Minimale resolutie is 800 bij 600. Je hebt het nodig voor het evalueren van de foto.


Batch Watermarker op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Batch Watermarker
Download het bestand Batch Watermarker 2.0.zip. Maak een map(directory) "Watermarker" of iets van dergelijke strekking. Unzip het bestand "Batch Watermarker 2.0.zip" naar de nieuwe map "Watermarker".

Het te gebruiken cmd bestand
Batch Watermarker werkt zeer goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een Watermarker.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: watermarker]
cd [drive: watermarker]\watermarker
java -Duser.home=[drive: watermarker]\watermarker -jar watermarker.jar 2>watermarker-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Batch Watermarker zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: watermarker] = station met Batch Watermarker

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Pas de command file uit onderstaande download aan, dwz. andere stations en directories (mappen). Sla Watermarker.cmd op en kopieer het naar de Watermarker directory (map).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[drive: watermarker]\watermarker\Watermarker.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Batch Watermarker" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[drive: watermarker]\watermarker" wordt ervoor gezorgd dat Batch Watermarker alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>watermarker-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "watermarker-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Batch Watermarker icoontje: BatchWatermarker-ecs.zip.

revisie 9 augustus 2015